MUKANDU WI BUWA UBAFUND JILWE KWIMATEYO

Chapitre 1

1 Mukanda wa kutandjibwa kwa Yisu Kalestu, mwana a Dafidi, mwana a Abalami.

2 Abalami batandjile Isaka, na Isaka batandjile Yakobo, na Yakobo batandjile Yuda na bena baye ; 3 na Yuda batandjile Pelese na Sele kwi Tamala ; na Pelese batandjile Eselono, na Eselono batandjile Alama, 4 na Alama batandjile Aminadaba, na Aminadaba batandjile Nasono, na Nasono batandjile Salamono, 5 na Salamono batandjile Boasa kwi Layaba ; na Boasa batandjile Obede kwi Lutu ; na Obede batandjile Yese, 6 na Yese batandjile Dafidi fumu.

Dafidi batandjile Solomono kwi yawa badi piana a Udiya ; 7 na Solomono batandjile Loboama, na Loboama batandjile Abiya, na Abiya batandjile Asa, 8 na Asa batandjile Yosafata, na Yosafata batandjile Yolama, na Yolama batandjile Usia, 9 na Usia batandjile Yotama, na Yotama batandjile Ayasa, na Ayasa batandjile Esekia, 10 na Esekia batandjile Manase, na Manase batandjile Amono, na Amono batandjile Yosia, 11 na Yosia batandjile Yekonia na bena baye ku kipindji kia kukatushibwa kwabo kwenda ku Babelono.

12 Na kunyima kwa kukatushibwa kwabo kwenda ku Babelono, Yekonia batandjile Salantshiele, na Salantshiele batandjile Selubabele, 13 na Selubabele batandjile Abiudu, na Abiudu batandjile Eleakimi, na Eleakimi batandjile Asôlo, 14 na Asôlo batandjile Sadoko, na Sadoko batandjile Akimi, na Akimi batandjile Ediudu, 15 na Ediudu batandjile Eleasa, na Eleasa batandjile Matana, na Matana batandjile Yakobo, 16 na Yakobo batandjile Yosefe mulume a Madia, batandjilwe Yisu kwadi, atemunibwa’shi, Kalestu.

17 Biabia bipwa bioso mpa na Abalami mpa na Dafidi bibadi ekumi na bipwa bina ; na mpa na Dafidi mpa na kukatushibwa ku Babelono pabadi bipwa ekumi na bipwa bina ; na mpa na kukatushibwa ku Babelono mpa na Kalestu pabadi bipwa ekumi na bipwa bina.

18 Kutandjibwa namu kwa Yisu Kalestu kubafikile biabia ; pabadi nyinaye Madia mubambibwe kwi Yosefe, kwibedi kubadi tabakumbene kibalo kimune, basañenwe n’eimi kwi Muwa-wi-selele. 19 Anka Yosefe mulunda aye, badi na kalolo, badi tadidi kumwipa bufu ku meso a bantu, bapangishe ngi kumukasha ku bufiabufia ; 20 anka pabatentekyeshe’ye bintu biabia binangu, talanga mwangele a Fumu bamwekyele ku meso aye mu kilotwa, eshi, Yosefe, mwana a Dafidi, totshinanga kwitûla Madia pianobe, mwanda wi yawa abaimita’ye kwi Muwa-wi-selele. 21 N’anatande mwana, n’obe onomûdikye eshina diaye, Yisu, mwanda wanapashe’ye bantu baye mabi abo.

22 Bini bintu bioso bibakitshikile, biakufikishibwa eyi dibakwilwa dia Fumu kwi mudimuni’shi, 23 Talanga, bukupi anekale n’eimî, n’anatande mwana, na banatemune eshina diaye, Emanuele, (kibwelelo kiadio’shi, Efile Mukulu e n’etu).

24 Yosefe namu pababukile’ye mu tulo, bakitshine mubamwambile mwangele a Fumu, na beyatshile pianaye, 25 na tamûkye nya kwibedi kwashatandjile mwanaye a mbedi ; na bamûdikile eshina diaye, Yisu.Chapitre 2

1 Pabatandjilwe Yisu namu mu Beteleme a Yudiya ku mafuku a Elodo fumu, talanga, basha bukalabwino ba akufwiya kanya babafikile ku Yelusaleme 2 eshi, Kubatandjibwa Fumu a bena Yuda kwikuni ? mwanda ubatumono lwenyene lwaye akufwiya kanya, na tubafiki mu kumwishingila.

3 Elodo namu, fumu, pabapushishe’ye, batshinkiswe, na bungi bwa Yelusaleme n’aye ; 4 bibakumbeshe’ye batshite boso bakata na bafundji ba mikanda ba bantu, bebaipwishe kibalo kiakutandjibwa Kalestu. 5 Babamulungwile’shi, ku Beteleme a Yudiya, mwanda ubafundjilwe biabia kwi mudimuni 6 eshi, Obe Beteleme, ku kipia kia Yuda, twe mukoto nya kwi bana ba bafumu ba Yuda ; mwanda wanatukye yawa Fumu kodi analame bantu bande ba Isalele.

7 Elodo namu baitanyina basha bukalabwino ku bufiabufia na bebaipwishe eyendo wa kipindji kia lwenyene lubadi lukwete kumwekwa ; 8 na bebatumine ku Beteleme, eshi, Nwende nukokole eyendo wa mukinga ; peni panubamufiula, nungalwishe eyi, biandjakufika mu kumwishingila ami nabene kabidi. 9 Pababapushishe fumu, babayile ku lwendo lwabo ; na talanga, lwenyene lubabamwene akufwiya kanya lubayile kwibedi kwabo, bibalufikile mu kwimana ku kibalo kibadi mwana mukinga. 10 Pababamwene lwenyene babasepele na mulô wi bungi. 11 Na babatwele mu shibo, babamwene mwana mukinga na Madia nyinaye, na babeponeshe pashi na babamwishingile. Na pabababulwile mikufu yabo babamulongele malongo, nolo na mananashi a lebano n’a mole. 12 Na pababadimwinwe kwi Efile Mukulu mu kilotwa’shi, tabalukilanga kwi Elodo, babakatukile ku mapia abo ku dingi eshinda.

13 Pababadi babende, talanga, mwangele a Fumu bamwekyele kwi Yosefe mu kilotwa’shi, Buka, ata mwana mukinga na nyinaye, nda bukidi ku Etshipito, na ikala kwakwa binanakwambe ; mwanda wanakimbe Elodo mwana mukinga kumwipa. 14 Na babukile, batshile mwana mukinga na nyinaye ku bufuku na bayile ku Etshipito. 15 Na badi kwakwa mpa na lufu lwa Elodo, biakufikishibwa eyi dibakwilwe kwi Fumu kukanwa kwa mudimuni’shi, Ku Etshipito ngi kunangitanyina mwanande.

16 Pabamwene Elodo namu mubakiswe’ye lukiso kwi basha bukalabwino, bashiile kwishimba kwi bungi ; na batumine bantu bakaipe bana boso balume babadi mu Beteleme na ku kipia kiaye kioso, ba mashipo abidi na mûshi, bu kipwandjikisho kibaipwishe’ye eyendo kwi basha bukalabwino. 17 Penipapa pabafikiswe eyi dibakwilwe kwi Yelemia mudimuni’shi, 18 Eyi dibapushiswa ku Lama, mpolo na nkalo yi bungi ; Lakyele kwete kudila bana baye, tasendelwa, mwanda wabashi bekale na moyo.

19 Anka pabadi mufwe Elodo, talanga, mwangele a Fumu bamwekyele mu kilotwa kwi Yosefe mu Etshipito, 20 eshi, Buka, ata mwana mukinga na nyinaye, nda ku mapia a Isalele, mwanda ubafu bantu babakimbanga moyo wa mwana mukinga. 21 Na babukile na batshile mwana mukinga na nyinaye, na bafikile ku mapia a Isalele ; 22 anka pabapushishe’ye’shi, Akyelayu e fumu a Yudiya mu mbalo ya Elodo shaye, batshine kwenda kwakwa ; na pabadimwinwe’ye mu kilotwa kwi Efile Mukulu, befunyine ku lupèse lwa Ngadile, 23 na bafikile mu kushala mu lupata lwabaitanyina’shi, Nasalete, biakufikishibwa eyi dibakwilwe kwi badimuni’shi, anatemunibwe’shi, mwina Nasalete.Chapitre 3

1 Ku mafuku aâ kubafikile Yoano Mwambiki balungwile mu mapia a kabalala a Yudiya, 2 eshi, Nwimweshe mwanda utàudi bufumu bw’eulu pepi. 3 Yawa ngi muntu batemunwe kwi mudimuni Esaya’shi, Eyi dia muntu adidi mu mapia a kabalala’shi, loñamishai eshinda dia Fumu ; lulamishai bikilo biaye susa. 4 Na Yoano nabene badi na kilamba kiaye kia môa wa shamo, na mukaba wa musokya ku kifuka kiaye, na biâshi biaye bibadi shiye na buki bwa mutamba.

5 Bena Yelusaleme namu babamutukile, na bungi bwa Yudiya, na bungi bwa mapia e pepi na Yodana, 6 na babambikilwe kwadi mu Yodana, mu kutâ mabi abo.

7 Anka pabamwene’ye baFadishi bangi na baSaduki tàbafiki ku kwambika kwaye bebambile’shi, Bana ba manyoka, nani benudimuna nusuke sungu aifiki ? 8 Nupe namu bikuba bipwandjikile na kwimwesha. 9 Na tanupangishanga kwiakwila munda’shi, Atwe twi na Abalami shetu, mwanda wanenwamba’shi, Efile Mukulu auku kubushisha Abalami bana ku mabwe â. 10 Binobino namu kabengele kabatudibwa kwishina dia mitshi ; biabia mutshi woso ushaupa bikuba bi buwa ngi aushindjibwa, ngi awedibwa mu kalo. 11 Ami nenwambika mu mema eyendo ku kwimwesha, anka’ye afiki kumongo kwande bankidi ngofu, ashimupwandjikile na kusemuna sabato yaye ; aye anenwambikye na Muwa-wi-selele na kalo ; 12 kipûpwilo kiaye ki kwiasa diaye, anakumune kipepwilo kiaye lôsô pashi ; anapunge musekye waye mu kitulo ; anka anashikye binkupunkupu mu kalo kashakashimibwa.

13 Penipapa pabafikile Yisu mu Ngadile ku Yodana kwi Yoano, mu kwambikibwa kwadi ; 14 anka Yoano badiakumubamba’shi, Ami nakwambikibwa kodi ; n’obe namu ofiki kwandji ? 15 Anka Yisu bamwalulwile’shi, Banda kukita namu ; kwi mwanda wetu biabia kufikisha kalolo koso. Na bamukuminine. 16 Yisu namu, pabambikilwe’ye, bakatukile bukidi mu mema, na talanga, eulu dibamushitwilwe na bamwene Muwa ‘Efile Mukulu kwete kwika bu kakutshikutshi, amwiñama ; 17 na talanga, eyi mwiulu’shi, Yawa e Mwanande mukuminwe ; kwadi kunasepela.Chapitre 4

1 Kunyima Yisu balombolwe mu mapia a kabalala kwi Muwa mu kutompibwa kwi diabolo ; 2 na pabadi mushile biâshi tunya makumi ana na mafuku makumi ana, kunyima namu bapushishe sala.

3 Na mutompani bafikile kwadi eshi, Ekale Obe e Mwana ‘Efile Mukulu, akula’shi, Mabwe â eyalule ku mampa. 4 Anka’ye balulwile’shi, Kubafundjibwa’shi, muntu tanekale na moyo ku mampa bûpenka, anka kwi’yi dioso dibatuku kukanwa kw’Efile Mukulu.

5 Diabolo namu dibamutwele ku lupata lwi selele, dibamushadikile kunundu kwa kisuku kia tempelo, 6 na dibamulungwile’shi, Ekale Obe e Mwana ‘Efile Mukulu eyele obe nabene pashi ; mwanda ubafundjilwe’shi, Anambe bangele baye ku mutwe kwobe, na banakusemune ku masa abo, tala okokola lwao lwobe kwibwe. 7 Yisu bamulungwile’shi, Kubafundjibwa kabidi’shi, Totompanga Yeoba Efile Mukulu obe.

8 Diabolo namu dibamutwele ku mwenge ulaula yê, na dibamulesese mafumu oso a senga na kilengo kiao, 9 na dibamulungwile’shi, Nanankupe bintu biabia bungi bwabio, su obe onopone pashi na onongishingile. 10 Yisu namu bamulungwile’shi, Katuka Kafilefile, mwanda ubafundjilwe’shi, Onweshingile Yeoba Efile Mukulu obe, onomufubile anka’ye.

11 Na diabolo dibamulekyele papa, na talanga, bangele babafikile mu kumufubila.

12 Anka pabapushishe’ye’shi, Yoano balubulwa ku lukano bayile ku Ngadile ; 13 na pabakatukile’ye ku Nasalete, bayile mu kushala ku Kapenaumu, kwi ku kiese kia mema mu kipia kia Sebulunu na Nafatale, 14 biakufikishibwa eyi dibakwilwe kwi Esaya mudimuni’shi, 15 Kipia kia Sebulunu na kipia kia Nafatale, eshinda dia mema eshiya dia Yodana, Ngadile a maumbo,—16 bantu abashala mu mufito babamono etata di bungi, na kwi bantu abashala mu mapia na mu mwesheshi wa lufu, kwabadi kubatuku etata.

17 Mpa na kipindji kiakia pababangile Yisu kulungula na kwamba’shi, Nwimweshe mwanda ubesesela bufumu bw’eulu pepi.

18 Pabatambukile’ye namu pepi na mema a Ngadile bamwene balume babidi, bana ba nyina umune, Shimono aitanyinibwa’shi, Pita, na Andelo mwinaye, abele makondja mu mema, mwanda ubabadi bakwatshi ba su ; 19 na bebambile’shi, Nundonde, na nanenwalule ku bakwatshi ba bantu. 20 Abo namu babashile makondja abo bukidi, na babamulondele.

21 Pabakile’ye kwakwa bamwene bamo babidi, bana ba nyina umune, Yakobo a Sebede, na Yoano mwinaye, mu bwato na Sebede shabo, bakwete kutelula makondja abo, na bebaitanyine ; 22 abo namu babalekyele bwato bukidi na shabo, na babamulondele.

23 Na Yisu batembele bungi bwa Ngadile, mu kulambukisha mu bitumbwilo biabo, balungwile mukandu wi buwa wa bufumu, na bakashishe busungu bwoso na kubofula kwoso kwa mbidi kwi bantu. 24 Na ntumbo yaye yibapalakyene mu bungi bwa Sidia, na babafwishishe kwadi bantu boso babakumbile, babapushishe masungu oso na masosomena, n’abo babakwatshilwe kwi bikudi bibi, na basha miombe, na basha lunkalabe ; na bebapashishe. 25 Na bibumbu bikata bibamulondele bibafwile ku Ngadile, na ku Dekapolo, na ku Yelusaleme, na ku Yudiya, na kwishiya dia Yodana.Chapitre 5

1 Pabamwene’ye bibumbu, bakankile pa mwenge, na pabadi mushale, beyi baye babafikile kwadi ; 2 na babulwile mukanwa mwaye na bebalambukishe’shi,

3 Balumbulwe anka balanda kwishimba, mwanda wi bufumu bw’eulu bwabo, 4 Balumbulwe anka’bo abadila, mwanda wabanasendelwe. 5 Balumbulwe anka basha kukoka, mwanda wabanapiane senga. 6 Balumbulwe anka’bo batàbadi na sala na nyota ya kalolo, mwanda wabanaikutwe. 7 Balumbulwe anka basha lusa, mwanda wabanasambibwe. 8 Balumbulwe anka’bo be selele kwishimba mwanda wabanamone Efile Mukulu. 9 Balumbulwe anka basungishi, mwanda wabanatemunibwe’shi, bana b’Efile Mukulu. 10 Balumbulwe anka’bo babafinibwa ku mutwe wa kalolo ; mwanda wi bufumu bw’eulu bwabo. 11 Balumbulwe anwe, peni pabenubiandwila na pabenufina na pabenudimbila mwanda woso ubi ushi w’eyendo ku mutwe wande. 12 nusepele na nwikale na mulô wi bungi, mwanda wi bwedi bwenu bukata mwiulu ; mwanda ubabadimbidile badimuni biabia babadi kwibedi kwenu.

13 Anwe nwi mungwa wa senga ; anka mungwa su ubasoboloka, wanatobibwe na kini ? Taupwandjikila kabidi na mufubo woso, anka wanasumbudibwe mu lubishi na wanashinibwe kwi bantu, mûshi mwa ngao.

14 Anwe nwi etata dia senga ; lupata lubatulu kunundu kwa mwenge talûku kufibwa. 15 Bantu namu tabatembesha mwinda ngi kwiutula mûshi mw’ekumbo, anka kunundu kwa mutshi wa mwinda, na wanatule bantu boso etata be mu shibo. 16 Etata dienu dikale anka biabia ku meso a bantu, biabadiakumona mikitshino yenu yi buwa, biabadiakutumbika Shenu e mwiulu.

17 Tanutentekyeshanga’shi, ami nafwila kwipa mwiya su mayi a badimuni ; tshi mufwile kwipa nya, anka kufikisha. 18 Mwanda wanenwamba eyendo’shi, Mpa n’efuku dianakatukye eulu, na senga, tapanakile kabashi kamune nya su kafunda kamune ka mwiya, mpa na kipindji kianafikishibwe bintu bioso. 19 Biabia muntu oso anaipe mulango umune wa milango yaiya yikoto n’analambukishe bantu biabia anatemunibwe mukoto mu bufumu bw’eulu ; anka muntu oso anakite, n’analambukishe milango yaiya, anatemunibwe mukata mu bufumu bw’eulu. 20 Mwanda wanenwamba’shi, kushi kalolo kenu kabakidi kalolo ka bafundji ba mikanda na baFadishi, tanwanatwele mu bufumu bw’eulu nya.

21 Nubapusha mubalungwilwe bena kalakala’shi, Twipanga ; anka muntu oso aipa mupwandjikile na mpombo. 22 Ami namu nenwamba’shi, muntu oso apalamina mwinaye bisumanga mupwandjikile na mpombo ; na muntu oso amba mwinaye’shi, Laka, (eyi dia matuka) anekale na mwanda kwi kakonge ka bakulu ; anka muntu oso amba’shi, Mubulakani, mupwandjikile na kibundulu kia kalo. 23 Su namu obe olonga elongo diobe ku kitambikilo, n’otentekyesha mwinobe binangu kwakwa tàdi n’obe mwanda, 24 leka elongo diobe kwakwa kwibedi kwa kitambikilo, nda okesendeleshena mwinobe ebedi, kunyima namu ofikye n’olonge elongo diobe.

25 Esendeleshene na muntu bukidi e n’obe mwanda, apekala ki n’aye mwishinda, tala sha mwanda n’obe akulubula kwi mwisambi a mianda, na mwisambi akulubula kwi mulami a misungi, n’obe wedibwa mu shibo ya lukano. 26 Nakwamba eyendo’shi, tonotukye mwamwa nya bianekale bofutu ekuta dioso.

27 Nubapusha mubalungwilwe’shi, Toyilanga mukashi abene butesha. 28 Anka’mi nenwamba’shi, muntu oso ela mukashi meso ngi kumukyeba ku bungifi, bamuyila butesha sunga binobino mwishimba diaye.

29 Su namu eiso diobe dibalume dibakusobosha mbelekyelo, edipokole, edisumbule kodi ; mwanda wi n’obe biya su kiobe kipindji kimune kufwa, kushi mbidi yobe yishima kwedibwa ku kibundulu. 30 Su namu easa diobe dibalume dibakusobosha mbelekyelo, editshibe, edisumbule kodi ; mwanda wi n’obe biya su kipindji kimune kufwa, kushi mbidi yobe yishima kwedibwa ku kibundulu.

31 Kubalungwilwe kabidi’shi, Muntu oso anakatushe pianaye, amupe mukanda wa bulunda bufwe. 32 Anka’mi nenwamba’shi, muntu oso akatusha pianaye kushi ku mutwe wa butesha, bamutulu kitesha ; na muntu oso anate yawa mukatuswe bulunda ena butesha.

33 Nubapusha kabidi mubalungwilwe bena kalakala’shi, Todimbanga pa kutshipa ; kitshina Fumu tutshipo tubotshipi. 34 Anka’mi nenwamba’shi, Tanutshipanga katshipo nya ; kasha k’eulu, mwanda wadidi lupunasulu lw’Efile Mukulu ; 35 kasha ka senga, mwanda waidi kasawilo ka ngao yaye ; kasha ka Yelusaleme, mwanda waludi lupata lwa Fumu mukata. 36 Totshipanga kabidi katshipo ka mutwe wobe, mwanda woshouku kwalula lunyene lumunenka su ku sô su ku fututû. 37 Anka eyi dienu dikale’shi, ôlo, ôlo ; ayo, ayo ; eyi dioso dibakidi dinidiadia di dia yawa a bubi.

38 Nubapusha mubalungwilwe’shi, Eiso kwiiso, n’eino kwiino. 39 Anka’mi nenwamba’shi, tanulwanga na bubi loshi ; anka muntu oso akukupila lupi kwitama dibalume omwalwile dingi kabidi ; 40 yawa namu adidi kwenda n’obe ku mwanda mu kukwata mutwelo wobe, omulekyele ntwila yobe kabidi. 41 Muntu oso akubamba kibambo kia kwenda n’aye kilometa kimune, nda n’aye bibidi. 42 Yawa akutekye kintu, omupe ; yawa adidi kukwiyapula kintu tomufutala mongo.

43 Nubapusha mubalungwilwe’shi, onokyebe mukwenu, onopele yawa alwiya n’obe. 44 Anka’mi nenwamba’shi, Nwibakyebe abalwiya n’enu, nwibalumbule abenulumbu, nwibakitshine biya abenupele, nwibatekyele abenubiandwila, abenukolomona, 45 bianudiakwikala bana ba Shenu tàdi mwiulu, mwanda wakankisha’ye nguba aye kwiulu kwa bantu babi na bâ, n’atuma mpeshi kwi basha kalolo na basha kulwisha. 46 Anwe su nwakyeba bantu abenukyeba, nwina bwedi kini ? Bapungi ba milambu ta abakita biabia ? 47 Su nwaimuna ben’enu bûpenka bwabo nubakidi bangi bantu namini ? Basendji kabidi ta abakita biabia ? 48 Biabia anwe nwikale na mukumbeno bu bi Shenu na mukumbeno e mwiulu.Chapitre 6

1 Nutale ; tanukitanga kalolo kenu ku mpala a bantu ngi kumonebwa kwabadi ; tala nwaikala kushi bwedi kwi Shenu e mwiulu. 2 Biabia ponokite mikitshino ya lusa, twombanga mpungi kwibedi kwobe, bu abikita basha malupa mu bitumbwilo na mu mashinda, biabadiakutumbikibwa kwi bantu. Nenwamba eyendo’shi, babata bwedi bwabo. 3 Anka ponokite mikitshino ya lusa, toukishanga easa diobe dibakashi abikitshi easa diobe dibalume ; 4 biakwikala mikitshino yobe ya lusa ku bufiabufia ; na Shobe amona ku bufiabufia anakutwaile.

5 Peni panutekye, tanwikalanga bu basha malupa ; mwanda wabakyeba kuteka bemane mu bitumbwilo na ku masanka ‘eshinda ngi kumwekwa kwi bantu. Nenwamba eyendo’shi, babata bwedi bwabo. 6 Anka ponotekye, twela mu lushiko lwobe ; panekale boshitshi kibelo kiobe, teka kwi Shobe e ku bufiabufia ; na Shobe amona ku bufiabufia anakutwaile.

7 Peni panutekye, tanutembulanga bisumanga bu ba maumbo, mwanda wabatentekyesha’shi, banapushibwe ku kwakula kwabo kungi. 8 Biabia anwe tanwifwanishenanga n’abo, mwanda auku Shenu bintu bianudidi kwibedi kwanuki tanwamutekyele. 9 Anka nutekye biabia’shi, Shetu tàdi mwiulu, eshina diobe dikale kishila ; 10 bufumu bwobe bufikye, kifulo kiobe kikitshibwe pa senga bini bu mwiulu ; 11 etupe lelo biâshi bia lelo ; 12 etulekyele namu bishiyo bietu bini biatulekyela’twe kabidi abo be n’etu bishiyo ; 13 twitufwishanga ku kutompibwa, anka etuposole kwi yawa a bubi. 14 Mwanda su anwe anulekyela bantu malwisha abo, Shenu a mwiulu anenulekyele kabidi ; 15 anka’nwe su tanulekyela bantu malwisha abo, Shenu kabidi tanenulekyele malwisha enu.

16 Peni panushidi biâshi, tanwikalanga bu basha malupa, na lukyebo lwiyalule ; mwanda wabâlwisha nkyebo yabo biabadiakumwekwa na lushilo kwi bantu ; nenwamba eyendo’shi, Babata bwedi bwabo. 17 Anka ponoshile biâshi, fikinya mutwe wobe, na sula lukyebo lwobe, 18 bioshokumwekwa na lushilo kwi bantu, anka kwi Shobe tàdi ku bufiabufia ; na Shobe amona ku bufiabufia anakutwaile.

19 Tanwibikilanga mono ku senga akulwisha kibaubau na nkongolo bintu, akutubula bangifi kabidi na kwiba ; 20 anka nwibikile mono mwiulu mushamulwisha bintu su kibaubau su nkongolo, mushamutubula bangifi na kwiba ; 21 ku kibalo kitàkidi mukufu wobe, kwakwa kabidi kwanekale eshimba diobe.

22 Mwinda wa mbidi wiiso ; biabia su eiso diobe adikala biya, mbidi yobe yishima yanekale etata ; 23 anka su eiso diobe di bubi, mbidi yobe yishima yanekale mufito. Biabia su etata di munda mwobe di mufito, mufito wi bungi bu kini ?

24 Takwi muntu auku kufubila bafumu babidi ; su anapele umune anakyebe mungi, su analamate kwi umune anabenge mungi. Tanûku kufubila Efile Mukulu na mono.

25 Biabia ngi bianenwamba’shi, tanutshinanga mwanda wa moyo wenu bianudiakudya na bianudiakutoma ; su mwanda wa mbidi yenu bianudiakufwala. Moyo ta ubakidi biâshi ? Mbidi ta yibakidi bilamba ? 26 Talai twoni twa kwiulu biatushatukuna, biatushatukula, biatushatutula mu bitûlo, anka Shenu a mwiulu etulela. Anwe tanwibetukile ? 27 Nani e n’enu swekala na sumba, anaukye kwikusha kubite umune ku bula bwaye ? 28 Ku kini namu nwina sumba mwanda wa bilamba ? Bekyelai bilonga bia mapia, mwabikula ; tabifuba, tabiluka madiba ; 29 anka nenwamba’shi, Solomono sunga na kilengo kiaye kioso tamufwalwe bu kimune kiakio. 30 Biabia Efile Mukulu su afwadika lubishi lwa mapia biabia lwi pashi lelo, na maloba lwanedibwe mwilungu, ta anakile kwinufwadika, basha kukumina kukoto ? 31 Biabia tanwikalanga na sumba’shi, Twanadye kini ? su’shi, Twanatome kini ? su’shi, Twanafwadikibwe na kini ? 32 Mwanda aukimba maumbo bini bintu bioso ; Shenu namu auku’shi, anwabila bintu biabia bioso. 33 Nukimbe namu bufumu bw’ Efile Mukulu kwibedi na kalolo kaye ; na bini bintu bioso bianenutentekyelwe. 34 Biabia tanwikalanga na sumba mwanda wa maloba ; maloba anekale n’ao sumba anabene. Bubi bw’efuku dimune abukumbana efuku diadia.Chapitre 7

1 Tanumweshanga bianuskakumweshibwa ; 2 mwanda mpombo yoso yanumwesha nayo, nwanamweshibwe nayo ; na lutshi lwoso lwanupwandjikisha nalo lwanenupwandjikishibwe. 3 Na ku kini obe otala kasengo katàkadi mwiiso dia mwinobe, anka toshingula kisama kitàkidi mwiiso diobe ? 4 Obe onwambe mwinobe namini’shi, Mbande kukasha kasengo mwiiso diobe ; na talanga, kisama ki mwiiso diobe ? 5 Sha malupa, kasha kisama kwibedi mwiiso diobe, kunyima namu onomone biya mwakukasha kasengo mwiiso dia mwinobe.

6 Tanupanga mbwa kintu ki selele, tanwelanga namu falanga yenu ku mpala a ngulube, tala eyashina mûshi mwa ngao yayo, eyalula namu mu kwinukusula

7 Nutekye ; kwanenupebwe. Nukimbe na nwanafiule. Nukokole na kwanenushitwilwe. 8 Muntu oso atekye, ngi ata ; yawa akimbi, ngi afiula ; yawa akokola, ngi amushitwilwa.

9 Muntu kini e n’enu, su mwanaye amutekye dimpa, anamupe ebwe ? 10 Su atekye sû anamupe nyoka ? 11 Biabia anwe, be basha bubi, su anûku kulonga bana benu malongo e buwa, ta Shenu tàdi mwiulu anakile kwibalonga malongo e buwa abamutekye ? 12 Biabia bintu bioso bianudidi bantu benukitshine, nwibakitshine biabia kabidi ; mwanda awikala mwiya biabia na badimuni.

13 Nutwele mu kibelo kikoto, mwanda wi kibelo kikata, n’eshinda di musese dia kwenda ku lufu, na bantu be bungi abatwela mwamwa. 14 Mwanda wi kibelo kikoto n’eshinda di dikotokoto dia kwenda ku moyo, na bantu be bakoto abedisañana.

15 Nudimukye mwanda wa badimuni ba malupa abafiki kwanudi mu misokya ya mikoko, anka be ngye ya bukyelo munda. 16 Nwanebatundule ku bikuba biabo. Bantu namu abakûla bikuba bia finyo ku meba ? su bikuba bia figi ku tunkutule ? 17 Anka biabia mutshi woso wi buwa aupeya bikuba bi buwa, anka mutshi ushi buwa aupeya bikuba bibi. 18 Mutshi wi buwa tauku kupa bikuba bibi, na mutshi ushi buwa tauku kupa bikuba bi buwa. 19 Mutshi woso ushaupa bikuba bi buwa, ngi aushindjibwa, ngi awedibwa mu kalo. 20 Biabia nwanebatundule ku bikuba biabo.

21 Kasha muntu oso añamba’shi, Fumu, Fumu, anatwele mu bufumu bw’eulu ; anka yawa akita kifulo kia Shami e mwiulu. 22 Bantu bangi banandungule kwifuku diadia’shi, Fumu, Fumu, atwe ta tubalungula mwishina diobe ? kwishina diobe ta tubatakula bikudi bibi ? kwishina diobe ta tubakita mikitshino ya ngofu yingi ? 23 Ami namu nanebabwelele’shi, Ntanenûku nya. Katukai kwandji, bakitshi ba bubi.

24 Biabia muntu oso apusha mayi ande â, n’eakitshi namu, anapwandjikishibwe bu sha binangu baibakile shibo yaye kunundu kwa lubwebwe, 25 mpeshi namu banokyele, na mwela ubaule, na mpunga yibapapwile, yibakupile shibo yaiya ; anka taipône, mwanda ubaibakilwe kunundu kwa lubwebwe.

26 Na muntu oso apusha mayi ande â, shakitshi, anapwandjikishibwe bu sha kilwa baibakile shibo yaye kwisengeya ; 27 na mpeshi banokyele, na mwela ubaule, na mpunga yibapapwile, yibakupile shibo yaiya, yibapone, na kupona kwayo kubadi kwa bubi.

28 Pabadi Yisu bapudisha mayi â, bibumbu bibapule kulambukisha kwaye, 29 mwanda ubebalambukishe’ye bu muntu na bukome, kasha bu bafundji babo ba mikanda.Chapitre 8

1 Pabalalele’ye namu ku mwenge, bibumbu bikata bibamulondele. 2 Na talanga, sha kifwi bafikile mu kumwishingila’shi, àFumu su okyebe, ouku kunsula. 3 Na bolwele easa diaye, bamukumine easa’shi, Nankyebe ; suluka. Na busungu bwaye bwa kifwi bubakatukile bukidi. 4 Yisu bamwambile’shi, Talanga, tolungulanga muntu ; anka nda okelese obe nabene kwi tshite, olonge namu elongo dibambile Mosese, ngi kwibatêlulwila.

5 Na pabatwele’ye mu Kapenaumu, kapalai ka masalai kabafikile kwadi, mu kumuteka’shi, 6 âFumu, mufubi ande mulale mu shibo, sha lunkalabe ; apusha busungu bukabe. 7 Na Yisu bamulungwile’shi, Ami nafiki mu kumupasha. 8 Na kapalai kabamwalulwile’shi, Fumu, tshi mupwandjikile Obe kutwela mûshi mwa musaka wande ; anka akula namu eyi bûpenka, na mufubi ande anapashibwe. 9 Mwanda wandji’mi kabidi muntu mûshi mwa bukome, tàndji na masalai mûshi mwande ; namba yawa’shi, Nda, ende ; mungi’shi, Fika, afiki ; kwi mufubi ande’shi, Kita biabia, akitshi biabia.

10 Pabapushishe Yisu, bapule, na bambile bantu babalondele’shi, Nenwamba eyendo’shi, Tshimumone kukumina kwi bungi bwîbi mu Isalele nya. 11 Anka nenwamba’shi, bantu bangi banafikye akufwiya kanya n’akuyiya kanya, banashale ku mesa na Abalami na Isaka na Yakobo mu bufumu bw’eulu ; 12 anka bana ba bufumu banatakulwe ku mufito wa pasha ; kwakwa kwanekale kudila na kukunya kwa meno.

13 Na Yisu bambile kapalai’shi, Nda ; bini bibokumina bikale n’obe. Na mufubi bapashiswe pa sa yaiya.

14 Pabafikile Yisu ku shibo ya Pita bamwene mukwaye mukashi mutandabale na busungu bwa kalo ; 15 bakwatshile easa diaye, na kalo kabamulekyele ; aye namu babukile, bamufubile.

16 Na pabayile bufuku, babafwishishe kwadi bantu bangi bakwatshibwe na bikudi bibi, na baposwele bikudi n’eyi, na bapashishe bakumbi boso ba masungu, 17 biakufikishibwa mubakwilwe kwi mudimuni Esaya’shi, Nabene batshile mapungi etu na basemwine masungu etu.

18 Yisu namu, pabamwene bibumbu bikata bibamufunyu, bakwile pa kwenda kwishiya.

19 Na mufundji a mukanda bafikile mu kumwamba’shi, àMulambukishi, nanakulonde kwoso kwende. 20 Yesu bamulungwile’shi, Ngye yi na bifwa, na twoni twa kwiulu twi na maswa ; anka Mwana a Muntu tena mbalo ya kuladisha mutwe waye.

21 Na mungi mwiyi bamulungwile’shi, àFumu, mbande kwenda namu ebedi, nkashikye shami. 22 Anka Yisu bamwambile’shi, Ondonde ; leka bafwe bashikye bafwe babo banabene.

23 Na batwele mu bwato, na beyi baye babamulondele ; 24 na talanga, mbunda ya mema yibatshinkile kwi bungi ku kipapi, bibabwikilwe bwato na mbunda ya mema, anka’ye badi mu tu1o. 25 Na beyi babafikile mu kumubusha’shi, àFumu etupashe, tàtufu. 26 Na bebalungwile’shi, Anutshini ku kini, anwe basha kukumina kukoto ? Babukile namu, basashile mpunga na mema, na talala bafikile nya. 27 Anka balume babapule’shi, Muswelo kini wawa ? bibamukokyela sunga mpunga na mema.

28 Pabasabukile’ye kwishiya ku kipia kia baNgadala, bantu babidi babafumankene n’aye babakwatshilwe na bikudi bibi, tàbatuku mu nyembo, babakalebale na bukyelo, bibadi muntu tauku kukila p’eshinda diadia. 29 Na talanga, babàbile’shi Atwe atukitshi n’obe kini, Mwana ‘Efile Mukulu ? Ofwanga kokuno kwibedi kwa kipindji mu kwitukumbisha ?

30 Kulakula kwabo namu kubadi kibumbu kia ngulube, yi mu kudya ; 31 na bikudi bibi bibamushishikile’shi, Su etukasha, etutume kwi kibumbu kia ngulube. 32 Na bebambile’shi, Ndai. Na babakatukile na babatwele mu ngulube ; na talanga, kibumbu bungi bwakio kibasukile mbilo ku ngalala yikabe dia kwenda ku mema, yibafwile mu mema. 33 Anka’bo babeyilamanga babasukile, na babayile ku lupata, na bababwele mianda yoso na kiamwino kibapône bantu babadi bakwatshibwe kwi bikudi bibi.

34 Na talanga, bungi bwa basha lupata babatukile mu kufumankana na Yisu, na pababamumwene babamutekyele akatukye ku mapia abo.Chapitre 9

1 Na batwele mu bwato, basabukile, na bafikile ku lupata lwaye. 2 Na talanga, babatwele kwadi sha lunkalabe, mutandabale pa lusala ; naYisu, pabamwene’ye kukumina kwabo, bambile sha lunkalabe’shi, Nisha eshimba, Mwana, mabi obe alekyele.

3 Na talanga, bangi basha mikanda babeyakwile’shi, Au muntu abiandwila Efile Mukulu. 4 Yisu namu baukile binangu biabo bambile’shi, Ku kini anwe anunangushena mianda yibi mu mashimba enu ? 5 Kini kibakidi bukidi ; su kwamba’shi, Mabi obe alekyele ; su’shi, Buka, wende ? 6 Anka bianudiakûka wa Mwana a Muntu’shi, ena bukome pashi bwa kulekyela mabi (bambile namu sha lunkalabe) eshi, Buka, eboshe etanda diobe, nda ku shibo yobe. 7 Na babukile, na bayile ku shibo. 8 Anka pababamwene bibumbu babadi na mô na babatumbikile Efile Mukulu bapele bantu bwini bukome.

9 Na Yisu, pabakile’ye kwakwa, bamwene mulume mushale mu shibo ya milambu, eshina diaye, Mateyo, na bamulungwile’shi, Ndonde. Na baimene, na bamulondele.

10 Na pabadi mushale ku mesa mu shibo, talanga, bapungi ba milambu bangi na balwishe babafikile mu kushala ku mesa na Yisu na beyi baye. 11 Pababamwene baFadishi babambile beyi baye’shi, Kukini Mulambukishi enu adiya na bapungi ba milambu na balwishe ? 12 Anka pabapushishe’ye, aye’shi, Abo be na katshintshi tababila nanga ; anka’bo be na masungu. 13 Anka ndai nukayiye kishingatshilo kiakia’shi, nadidi lusa, kasha elongo ; mwanda washi mufikye’mi mu kwitanyina basha kalolo, anka balwishe.

14 Kunyima beyi ba Yoano babafikile kwadi’shi, Kukini atwe babashidi biâshi mashisha angi, na baFadishi, anka beyi bobe tabashila ? 15 Na Yisu bebalungwile’shi, Bana ba shibo ya bulunda abauku kudila apekala mwatshi a bulunda ki n’abo ? Anka mafuku anafikye anebakatushibwe mwatshi a bulunda ; kunyima banashile. 16 Anka muntu talamika kilaka kia mbwisha yipya ku kilamba kikulu, mwanda wanakatukye kilaka ku kilamba, n’epunda dianakile bukata. 17 Bantu kabidi tabatula finyo yipya mu misokya ya kala, tala misokya yabudika na finyo yanapalakane, na misokya yanafwe ; anka bantu abatula finyo yipya mu misokya yipya, na bintu bibabombeleshibwa bubidi bwabio.18 Pabadi tèbalungula bintu biabia, talanga, mungi fumu bafikile mu kumwishingila’shi, Mwanande mukashi tàdi pa kufwa anka binobino ; anka banda kufika otentekye easa diobe kunundu kwaye, anapande. 19 Na Yisu babukile na bamubângile na beyi baye.

20 Na talanga, mukashi badi na busungu abutukatuka mase, bwa mpeshi ekumi na ibidi, bafikile kumongo kwaye bakumine lwembe lwa kilamba n’easa ; 21 mwanda ubeyakwile’ye munda mwaye’shi, Su nankumu sunga kilamba kiaye nanapande. 22 Anka Yisu beyalwile, na pabamumwene, bambile’shi, Nisha eshimba, mwana ; kukumina kwobe kubakupasha. Na mukashi bapandjile pa sa yaiya.

23 Pabafikile Yisu ku shibo ya fumu, bamwene basha milenge na bantu tàbele eunga, 24 na bambile’shi, Tukai, mwanda ushi songwakashi mufwe, anka mulale tulo. Na babamusengele. 25 Anka pabatushiswe bantu, aye batwele, na bakwatshile easa diaye ; na songwakashi babukile. 26 Na ntumbo yino yibapalakene ku bungi bwa mapia â.

27 Pabakile Yisu kwakwa, bampofu babidi babamulondele, bakwete kudila’shi, Etupushishe lusa namu, Mwana a Dafidi. 28 Pabafikile’ye ku shibo, bampofu babafikile kwadi. Na Yisu bebambile’shi, Anwe nubakumina’shi, ami nauku kukita biabia ? Babamulungwile’shi, E Fumu. 29 Aye namu bakumine meso abo na masa, eshi, Kipwandjikisho kia kukumina kwenu kinukitshinwe. 30 Na meso abo ababulwilwe ; na Yisu bebalangile’shi, Tanûkishanga muntu. 31 Anka babatukile, na babasamwine eshina diaye mu mapia â, oso ashima.

32 Anka pabadi baba tàbakatuka, talanga, babafwishishe kwadi kamama mukwatshibwe na kikudi kibi. 33 Na pabadi kikudi kibi kibatushibwa, kamama bakwile. Na bibumbu bibapule’shi, Biabia tabimonebwa mu Isalele nya. 34 Anka baFadishi babambile’shi, Aye atusha bikudi bibi kwi fumu a bikudi bibi.

35 Na Yisu batembele bungi bwa mpata na bitompa, kwete kulambukisha mu bitumbwilo biabo, kwete kulungula mukandu wi buwa wa bufumu, kwete kukasha busungu bwoso n’epungi dioso dia mbidi. 36 Anka pabamwene bibumbu bebasambile, mwanda ubabapungile ; na babashiilwe bu mikoko yishi na kalama. 37 Bambile beyi baye namu’shi, Pôndo bakomo e bungi eyendo, anka bafubi be bakoto ; 38 biabia nushishikile Fumu a pôndo atume bafubi ku pôndo aye.Chapitre 10

1 Na baitanyine beyi baye ekumi na babidi, na bebapele bukome kwiulu kwa bikudi bia mako, bwa kwibitusha, na bwa kwikamisha busungu bwoso n’epungi dioso dia mbidi.

2 Mashina namu a batumibwe ekumi na babidi e biabia ; kwibedi, Shimono baitanyinwa’shi, Pita, na Andelo mwinaye ; Yakobo a Sebede, na Yoano mwinaye ; 3 Fidipi na Batolomo ; Tomasa na Mateyo, mupungi a milambu ; Yakobo a Alefayo, na Tadayo ; 4 Shimono a Kyenene, na Yudashi a Ishikaleoto, bamupene kunyima.

5 Yisu batumine ekumi diadia na babidi, na bebambile’shi, Tanwendanga mwishinda dia maumbo, tanutwelanga mu lupata lwoso lwa bena Samadia ; 6 anka nwende ku mikoko yibalubu ya kifuko kia Isalele. 7 Bianwende namu, nulungule’shi, Bufumu bw’eulu bubesesele pepi. 8 Nwikamishe bash’epungi ; nubushe bafwe ; nusule basha kifwi ; nutushe bikudi bibi ; nubâta bisumanga, nupane bisumanga. 9 Tanwitulanga su nolo, su makuta, su mupotolo mu bifunda bienu, 10 su dimba ku mwanda w’eshinda, su mitwelo ibidi, su sabato, su kibango ; mwanda aupwandjikila mufubi na biâshi biaye. 11 Anka mu lupata lwoso lwanutwele su kitompa, nwipushe ena kalolo mwamwa nani, nushale kwinikwakwa bianukatuka kabidi. 12 Bianutwele mu shibo nwibaimune. 13 Su shibo yipwandjikile eyendo, talala enu afikye kwiulu kwayo ; anka su taipwandjikile, talala enu enwalukile. 14 Peni poso pe muntu shenwata, shapusha mayi enu, bianukatuka mu shibo yaiya, su mu lupata lwalwa, nwikumune mafwi a ngao yenu. 15 Nenwamba eyendo’shi, Kumweshibwa kwa lupata lwalwa kwanakile kumweshibwa kwa kipia kia Sodomo na Ngomolo kwifuku dia mpombo.

16 Talai, ami nenutumu bu mikoko pankatshi pa ngye ; biabia nwikale na kashingushingu bu manyoka, kushi bulamalama namu bu tukutshikutshi. 17 Anka nudimukye ku mwanda wa bantu ; mwanda wabanenulubule kwi tukonge, na banenukupile mikaba mu bitumbwilo biabo ; 18 na nwanafishibwe ku mpala a milopwe na bafumu ku mwanda wande, ngi kutêlula kwabadi na kwi maumbo. 19 Peni pabenulubula tanwikalanga na sumba mwanwanakule su bianudiakwakula, mwanda wanenupebwe bianudiakwakula ku sa yaiya. 20 Mwanda wanushi’nwe abakula, anka Muwa wa Shenu ngi akula munda mwenu.

21 Anka mwana a nyina analubule mwana a nyinaye ku lufu, na yaya, mwana ; na bana banalwe na bashabo na banyinabo na banebatombokyele ; 22 na nwanapedibwe kwi bantu boso ku mwanda w’eshina diande. Anka yawa anekale mwimane kusongo, aye anapashibwe.

23 Anka pabanenukolomone mu lupata’lu, nwende bukidi ku lungi ; mwanda wanenwamba eyendo’shi, Tanwanapudishe kutembela mpata ya Isalele kwibedi kwanafikye Mwana a Muntu. 24 Mwiyi takila mulambukishi aye, na mufubi takila fumwaye. 25 Kwanapwandjikile su mwiyi anekale bu mulambukishi aye, na mufubi bu fumwaye. Su babaudika sha shibo, Belesebubu, ta banakile mwanda wa bena shibo yaye ? 26 Biabia tanwibatshinanga ; mwanda ushaubumbikibwa mwanda ushauleshibwa, su wa bufiabufia ushaukibwa. 27 Mulungwilo wanenwamba ku mufito, anwe nwiwakule kwitata, na mwanda wanupusha kwitwi, anwe nwiulungule kunundu kwa shibo.

28 Tanutshinanga bantu abaipa mbidi bashabauka kwipa kikudi ; anka nutshine yawa auku kushimisha na mbidi na kikudi mwilungu. 29 Bimusodya bibidi ta abiudishibwa kwikuta dimune ? na kimunenka takianapone pashi kushi Shenu ; 30 anka sunga nyene ya mitwe yenu yibabadikibwa bungi bwayo. 31 Biabia tanutshinanga ; anwe nwi bakile bimusodya bingi mûlo.

32 Biabia muntu oso anambwele ku mpala a bantu, ami kabidi nanamubwele ku mpala a Shami e mwiulu. 33 Anka muntu oso anampele ku mpala a bantu, ami kabidi nanamupele ku mpala a Shami e mwiulu.

34 Tanutentekyeshanga’shi, nafwila kutuma talala pashi ; tshi mufwile kutuma talala, anka lupète. 35 Mwanda unafwila kwiyamunushena muntu na shaye, na mwana mukashi na nyinaye, na muko na mukwaye ; 36 balwishi na muntu banekale bena kifuko kiaye. 37 Yawa akila kukyeba shaye su nyinaye kifulo kasha’mi, tamupwandjikile na mwanda wande ; na yawa akila kukyeba mwanaye su mulume su mukashi kifulo kasha’mi, tamupwandjikile na mwanda wande.

38 Yawa kabidi shebosha nkulusu aye mu kundonda tamupwandjikile na mwanda wande. 39 Yawa afiula moyo waye aneushimishe ; yawa namu anashimishe moyo waye ku mutwe w’eshina diande aneusañane.

40 Yawa enwata’nwe añata’mi, na yawa añata’mi ata yawa bantumine. 41 Yawa âta mudimuni kwishina dia mudimuni anate bwedi bwa mudimuni ; yawa namu âta sha kalolo kwishina dia sha kalolo anate bwedi bwa sha kalolo. 42 Na muntu oso anatomeshe kana kamunenka ka bakinga baba sunga kipulu kia mema kwishina dia mwiyi, ami nenwamba eyendo’shi, tanakutwe kwata bwedi bwaye nya.Chapitre 11

1 Pabadi Yisu bapudisha kwamba beyi baye ekumi na babidi, bakatukile kwakwa mu kulambukisha na kulungula mu mpata yabo. 2 Na pabapushishe Yoano mu shibo ya lukano wa mikitshino ya Kalestu batumine eyi kwi beyi baye babidi, 3 na bamulungwile’shi, Obe ngi yawa afu ? Su tutengele mungi ? 4 Yisu bebalulwile’shi, Ndai nukabwelela Yoano mubanupusha na mubanumono. 5 Bampofu babamono, na basha bilema babatambuka ; basha kifwi babasuluka, na basha bitwi babapusha ; na bafwe bababushibwa, na balanda be na mukandu wi buwa ubebalungudibwa. 6 Mulumbulwe anka muntu yawa shantatshila.

7 Anka pababadi tàbakatuka, Yisu babangile kwamba bibumbu wa Yoano’shi, Kini kibanuyile ku mapia a kabalala mu kutala ? Mulenge usanishibwe na lupunga ? 8 Anka kini kibanuyile mu kutala ? Muntu mufwale bilamba bi ntalo ? talanga, abo abafwala bintu bi ntalo be mu mashibo a bafumu. 9 Anka kini kibanuyile mu kutala ? Mudimuni ? Olo, nenwamba’shi, muntu yawa mukile mudimuni ; 10 yawa ngi’ye bafundjilwe ku mwanda waye’shi, Talanga, ami nantumu mukyendji wande ku mpala obe, analoñamishe eshinda ku mpala obe. 11 Nenwamba eyendo’shi, kwi bantu babatandjibwa kwi bakashi, takwi muntu bakidi Yoano Mwambiki. Anka muntu oso e mukinga mu bufumu bw’eulu bamukidi. 12 Anka mpa na mafuku a Yoano Mwambiki mpa na binobino, bufumu bw’eulu ngi bubanyengibwa na ngofu, na basha ngofu abebunyenge. 13 Bungi bwa badimuni babadimuna, na mwiya, mpa na Yoano. 14 Su namu anukyebe kwata, yawa ngi Ediya afu. 15 Yawa ena matwi a kupusha, apushe.

16 Anka napwandjikisha kipwa’ki bu kini ? Ki bu bakinga abashala mwibulu dia kituka, abaitanyina bakwabo’shi, 17 Tubenombela milenge, n’anwe tanusha masha ; tubenudidi malo, n’anwe tanwikupila biadi. 18 Mwanda ubafikile Yoano kushi na kudya na kutoma, n’abo’shi, E na kikudi kibi. 19 Mwana a Muntu namu bafiki na kudya na kutoma ; n’abo’shi, Tala kidyafu na sha nkolwa ya malofu, kuku a bapungi ba milambu na balwishe ; na bukalabwino bubabingishibwa kwi bana baye.

20 Kunyima babangile kusashila mpata yibafiminwe mikitshino yaye ya ngofu kukitshibwa, mwanda wabashibemweshe. 21 Mpè kodi, Kolasini ! Mpè kodi, Betesaida ! Mwanda wa mikitshino ya ngofu yibakitshibwa kwenu, swekale yibakitshinwe ku Tshile na ku Shidono, babadiakwimwesha banabene kalakala na makunyi na mito. 22 Anka nenwamba’shi, Kumweshibwa kwenu kwanakile kumweshibwa kwa Tshile na Shidono kwifuku dia mpombo. 23 Obe namu, Kapenaumu bokamishibwa kwiulu, onoishibwe sunga ku Adese (BuNgidiki « hades »). Mwanda wa mikitshino ya ngofu yibakitshibwa kobe, swekale yibakitshinwe ku Sodomo, lupata lwalwa lubadiakushala mpa n’efuku dino. 24 Anka nenwamba’shi, Kumweshibwa kwenu kwanakile kumweshibwa kwa kipia kia Sodomo kwifuku dia mpombo.

25 Penipapa, Yisu balulwile’shi, Nankutumbika, Yaya, Fumu’eulu na senga, mwanda ubofile bintu biabia kwi basha bukalabwino na basha binangu, na bwebilesa kwi bakinga. 26 Anka biabia Yaya, mwanda wa kukita biabia kubayikala biya ku meso obe. 27 Bintu bioso bibandubwilwa kwi Shami, na takwi muntu auku Mwana shi Yaya ; takwi muntu kabidi auku Yaya shi Mwana, na muntu oso akyebe Mwana kumulesa.

28 Fwai kwandji, bungi bwenu abafumbakana, be na mashito ne, n’ami nanenwikishe. 29 Nwiboshe mushiyo wande, nwiye kwandji ; mwanda wandji na kukoka na talala kwishimba ; n’anwe nwanasañane kwikisha ku mashimba enu. 30 Mwanda wi mushiyo wande biya, n’edimba diande dipè.Chapitre 12

1 Penipapa pabayile Yisu kwifuku dia sabado mu mabala a mebele ; na beyi baye babadi na sala, bababangile kumungula mamuma na kudya. 2 Anka baFadishi pababamwene babamulungwile’shi, Talanga, beyi bobe abakitshi bishibipwandjikile na mwiya kukitshibwa ku sabado. 3 Anka bebalungwile’shi, Anwe tanubala mubakitshine Dafidi pabadi’ye na sala, n’abo babadi n’aye ? 4 Mubatwele’ye mu shibo y’Efile Mukulu, na badile mampa aale ashakudibwa kwadi, su kwi bantu babadi n’aye, anka kwi batshite bûpenka ? 5 Su tanubala ku mwiya’shi, ku nguba a sabado akulwisha batshite ba mu tempelo sabado kushi kulwisha ? 6 Anka nenwamba’shi, kuno kwi muntu mukile tempelo. 7 Anka swekale nwibaukye eyi’di’shi, Nandjila lusa kasha elongo, tanubadiakumwesha bantu bashi na kulwisha. 8 Mwanda wi Mwana a Muntu Fumu a sabado.

9 Na pabakatukile’ye kwakwa, bafikile munda mwa kitumbwilo kiabo, 10 na talanga, muntu n’easa diaye diume. Na babamwipwishe’shi, Kupwandjikile na mwiya kupasha ku sabado ? biabadia kumusongela. 11 Na bebalungwile’shi, Muntu kini e n’enu, ena mukoko umune, su namu wawa ubapono mu bwina ku sabado, anapele kwiukwata na kwiwabula pasha ? 12 Abiabia muntu tamukile mukoko ? Biabia ngi bipwandjikile na mwiya kukita buwa ku sabado. 13 Kunyima bambile muntu’shi, Ola easa diobe. Na bediolwele, dibafikile dishima bu dikwabo.

14 Anka baFadishi babakatukile mu kumwitentekyeshena binangu mwabadiakumwipa. 15 Na Yisu baukile na bakatukile kwakwa na bibumbu bikata bibamulondele ; na bebapashishe masungu bungi bwabo ; 16 na bebambile’shi, tabamubwelelanga pasha ; 17 biakufikishibwa eyi dibakwilwe kwi mudimuni Esaya’shi, 18 Tala mufubi ande andji mutunge, mukuminwe ande, andji musepele kwishimba. Nanantule Muwa ande kunundu kwaye, anesambile maumbo mianda. 19 Tanalwe, tanabe, muntu tanapushe eyi diaye ku ñamba ya lupata ; 20 tanatshokole mulenge utapikye, tanashime kalo katàkadi lwenyenye ; bianatushe’ye mpombo ku bukome ; 21 na kwishina diaye kwanatengele maumbo.

22 Kunyima kubafwiswe kwadi muntu bakwatshilwe kwi kikudi kibi, mpofu na kamama, na bamupashishe bibakwile kamama na mpofu bamwene. 23 Bibumbu bioso bibapule, na babambile’shi, Au ngi Mwana a Dafidi ?

24 Anka pababapushishe baFadishi, babambile’shi, Au atusha bikudi bibi kwi Belesebubu, fumu a bikudi bibi. 25 N’aye baukile binangu biabo bebalungwile’shi, Bufumu bwoso abwilamukila ngi abwiyipa lôsô, na lupata lwoso su shibo yoso alwilamukila talwanashale. 26 Su Kafilefile namu atusha Kafilefile alwiya n’aye nabene, na bufumu bwaye bwanashale namini ? 27 Ami su nantusha bikudi bibi kwi Belesebubu, bana benu abebitusha kwini ? Biabia abo banekale besambidi benu. 28 Anka su ami nantusha bikudi bibi kwi Muwa ‘Efile Mukulu, bufumu bw’Efile Mukulu namu bubafiki kwanudi eyendo. 29 Muntu anatwele mu shibo ya sha ngofu namini mu kusasa mono yaye, kushi banya sha ngofu kwibedi ? kunyima kwanasase’ye shibo yaye. 30 Yawa shi n’ami alwiya n’ami, na yawa shakonga n’ami apalakasha.

31 Ku mutwe’u, ami nenwamba’shi, kulwisha kwoso na kubiandula kwoso kwanalekyelwe bantu, anka kubiandwila Muwa takwanalekyelwe bantu. 32 Muntu oso anekale mwakwile Mwana a Muntu eyi, dianamulekyelwe ; anka muntu oso anakwile Muwa-wi-selele eyi, tadianamulekyelwe, su ku kipwa kino su ku kipwa akifu. 33 Panga mutshi buwa na bikuba biao buwa ; su opanga mutshi bubi na bikuba biao bubi. Mwanda ubaukibwa mutshi ku bikuba biao.

34 Bana ba namankobia ; anwe be bubi nwanakule bintu bi buwa namini ? Mwanda aubwela mukanwa mianda yibaulu mwishimba. 35 Muntu e buwa ngi atusha bintu bi buwa munda mwa mukufu waye wi buwa ; na muntu mubi ngi atusha bintu bibi munda mwa mukufu waye ubi. 36 Na nenwamba’shi, eyi dioso dia bisumanga adiakula bantu, banedibwele kwifuku dia mpombo ; 37 mwanda wonobingishibwe ku mayi obe, na ku mayi obe ngi konomweshibwe.

38 Kunyima bangi basha mikanda na baFadishi babeyalwile’shi, àMulambukishi, atudila kumona kilailo kodi. 39 Anka’ye bebalulwile’shi, Kipwa kibi na kia bulubi ngi akikimbi kilailo, na kilailo takianekipebwe kishi kilailo kia Yona mudimuni. 40 Bu bibadi Yona mwifu dia nsu mukata tunya tusatu na mafuku asatu, bianekale Mwana a Muntu tunya tusatu na mafuku asatu mwishimba dia senga. 41 Bena Ninefwe banaimane ku mpombo na kipwa’ki na banekimweshe ; mwanda ubabemweshe ku mulungwilo wa Yona ; na talanga, muntu mukile Yona e kuno. 42 Fumu-mukashi a ku Sudu anebwe ku mpombo na kipwa’ki, n’anekimweshe ; mwanda ubafikile’ye kusongo kwa senga mu kupusha bukalabwino bwa Solomono ; na talanga, muntu mukile Solomono e kuno.

43 Anka panekale kikudi kia mako kibatuku munda mwa muntu, akiende mu mbalo yume akikimbi kwikisha kushi kumona. 44 Kunyima akiamba’shi, Nanalukile mu shibo yande munantukile mwamwa ; na pakifiki, akiyisañana bisumanga, yikombe, na yiloñamishe. 45 Kunyima akiende mu kwata bingi bikudi musambobidi bibamukidi nabene bubi ; abitwele namu, abikala mwamwa, na mwikyelo wa muntu’u wa kunyima ngi aukidi mwikyelo wa kwibedi bubi. Anka biabia bianekale na kipwa’ki kia bubi kabidi.

46 Pabadi kialungula na kibumbu, talanga nyinaye na bana ba nyinaye babadi baimane pasha abakimbi kwilungushena n’aye. 47 Na muntu bamulungwile’shi, Talanga, nyinobe na bana ba nyinobe baimane pasha, abakyebe kulungula n’obe. 48 Anka balulwile muntu yawa bamwambile’shi, Nyinami nani ? na bena bande bani ? 49 Na bowele easa diaye kubadi beyi baye, bambile’shi, Tala nyinami, na bena bande ; 50 muntu oso anakite kifulo kia Shami e mwiulu, yawa ngi mwinande, na nkashanami, na nyinami.Chapitre 13

1 Kwifuku diadia kubatukile Yisu mu shibo, bashalele pashi pepi na mema. 2 Na bibumbu bikata bibekoñene kwadi bibatwele’ye mu bwato nabene na bashalele, na bungi bwa bibumbu bibaimene ku kiese.

3 Na bebalungwile bintu bingi ku miele’shi, Nutale, mukuni bayile mu kukuna. 4 Pabakune’ye, yingi mbio yibapone p’eshinda na twoni tubafwile mu kudya. 5 Yingi yibapone pa kibalo kia mabwe, pabayikutshile senga yi bungi, yibamene bukidi, mwanda ubayidi tayina senga yi bungi ; 6 anka pabakankile nguba, yibatatshile. na mwanda ubayikyembele mashina, yibaumine, 7 Yingi yibapone ku meba, na meba abakule, abeyifine ; 8 yingi namu yibapone pa senga yi buwa, yibetandene pôndo, lungi lukama, lungi makumi asamombo, na lungi makumi asatu. 9 Yawa ena matwi, apushe.

10 Na beyi babafikile, babamulungwile’shi, Kukini webalungula ku miele ? 11 Na bebalulwile’shi, Mwanda ubenupebwa kûka mianda yibwikilwe ya bufumu bw’eulu, anka takwibapebwa. 12 Ku mwanda wa muntu oso bata, kwanamupebwe, n’anekale na bintu bi bungi bukabe ; anka yawa shata, kwadi kwanakashibwe sunga bintu biadi nabio. 13 Ngi binanebalungula ku miele, mwanda wabashabamono sunga be na meso ; na tabapusha na tabauka, sungu be na matwi ; 14 na ku mwanda wabo kubafiki kidimwino kia Esaya, akiakula’shi, Pa kupusha, nwanapushe, na tanwanaukye nya ; na pa kumona, nwanamone, anka tanwanashingike nya ; 15 mwanda ubatama eshimba dia bantu baba na matwi abo e bushito, na babamwamwa meso abo, tala bamona ku meso, na bapusha ku matwi, na bauka kwishimba, na baluluka, n’ami nebapasha. 16 Anka meso enu e alumbulwe, mwanda waamona, na matwi enu mwanda waapusha ; 17 mwanda wanenwamba eyendo’shi, badimuni bangi na basha kalolo babadidi kumona bintu bianumona, na tabebimwene, na babadidi kupusha bintu bianupusha, na tabebipushishe.

18 Biabia anwe nupushe mwele wa mukuni. 19 Apapusha muntu eyi dia bufumu, na tashingula, yawa a bubi afiki mu kukasha eyi dibakunwe mwishimba diaye ; yawa ngi’ye bakunwe ku lupèse lw’eshinda. 20 Anka yawa bakunwe ku kibalo kia mabwe, — yawa ngi’ye apusha eyi, ediata na mulô bukidi, 21 anka tena eshina munda mwaye, anka ashala kapindji bûpenka bwako ; n’apafiki su mpè su kukolomonibwa ku mutwe w’eyi atata bukidi. 22 Aye namu bakunwe ku meba — yawa ngi’ye apusha eyi, na sumba a kipwa kino, na ludimbo lwa mono bibafini eyi ; aye namu takomo. 23 Anka yawa bakunwe ku senga yi buwa — yawa ngi’ye apusha eyi, edishingula, apeya kabidi, etandena, mungi lukama, mungi makumi asamombo, mungi makumi asatu.

24 Ungi mwele ngi ubebalungwile’ye, eshi, Bufumu bw’eulu bubefwana na muntu bakune pôndo e buwa mwibala diaye ; 25 anka pabadi bantu balale tulo, pabafikile mulwishi n’aye mu kukuna lubishi (buNgidiki, sisanya) munkatshi mwa pôndo na bakatukile. 26 Anka pabadi mabishi abamene, abatusha pôndo, sisanya namu yibamwekyele kabidi. 27 Na bafubi ba sha shibo babafikile mu kumulungula’shi, àBwana, ta bokune mbio yi buwa mwibala diobe ? àsisanya yibafiki kwikuni ? 28 Na bebalungwile’shi, Muntu alwiya n’ami ngi bakitshi biobio. Na bafubi babamulungwile’shi, Okyebe namu twende twîtukule ? 29 Anka’ye bambile’shi, Ayo ; tala, bianusomona sisanya nwashula pôndo nayo kumune. 30 Lekyelai bubidi bwabio bikulene mpa na kipindji kia kunoa, na ku kipindji kia kunoa, nanalungule banweshi ba pôndo’shi, Nukonge sisanya kwibedi, nwiyanya maoma maoma ngi kwiyishika ; anka nukonge pôndo mu kitulo kiande.

31 Ungi mwele ngi ubebalungwile’ye, eshi, Bufumu bw’eulu bwi bu lupitshi lwa mutadi lubatshile muntu, lubakune’ye mwibala diaye, 32 lubakidi ingi mpitshi yoso bukoto eyendo ; anka panekale lubakulu lubakidi bidibwa bioso bukata, alufiki mutshi na bioni bi’eulu abifiki mu kushala ku ntabi yao.

33 Bebalungwile ungi mwele’shi, Bufumu bw’eulu bwi bu kiushilo kibatshile mukashi, kibafile’ye mu bidingilo bisatu bia bukula bibaule bungi bwabo.

34 Bintu biabia bioso ngi bibalungwile Yisu bibumbu ku miele na kushi mwele tabadi bebalungula nya, 35 biakufikishibwa eyi dibakwilwe kwi mudimuni’shi, Nanambule mukanwa mwande ku miele ; nanambwele bintu bibafibwa mpa na kibangilo kia senga.

36 Balekyele bibumbu, na batwele mu shibo ; na beyi baye babafikile kwadi’shi, Etubwelele mwele wa sisanya y’ebala. 37 Aye bebalulwile’shi, Yawa akuna mbio yi buwa e Mwana a Muntu, n’ebala di senga ; 38 mbio yi buwa namu yi bana ba bufumu, anka sisanya yi bana ba yawa a bubi ; 39 mulwishi yawa beyikune e diabolo ; na kinwelo ki kusongo kwa kipwa’ki ; na banweshi be bangele. 40 Bîni abikongibwa sisanya namu, aishikibwa kalo, bianekale kusongo kwa kipwa’ki. 41 Mwana a Muntu anatume bangele baye, na banâmune biponeno bioso ku bufumu bwaye, n’abo abakita bubi, 42 na banebele mwilungu dia kalo ; mwamwa mwanekale kudila na kukunya kwa meno. 43 Penipapa panamonekye basha kalolo bu kanya ku bufumu bwa Shabo. Yawa ena matwi, apushe.

44 Bufumu bw’eulu kabidi bwi bu mukufu ushikye mu mapia, ubasañene muntu, ubafile’ye ; na ku mulô kubayile’ye mu kûdisha bintu bioso bi n’aye, ngi kûla mapia â.

45 Bufumu bw’eulu kabidi bwi bu muntu, sha miulo, akimbi mabwe a mûlo a ntalo ; 46 na pabasañene’ye ebwe dimunenka dia mûlo ukata, bayile mu kûdisha bintu bioso bibadi n’aye, bediule.

47 Bufumu bw’eulu kabidi bwi bu bukondja bubelwe mu mema bubafunyu su ya sanga sobele ; 48 pabadi bubaushibwa, babakakile kwifwa, na babashalele ; babasangile su yi buwa mu nkupi, anka babasumbwile yibi. 49 Anka biabia kusongo kwa kipwa’ki ; bangele banatukye na banâmune basha bubi kwi basha kalolo, 50 na banebele mwilungu dia kalo ; mwamwa mwanekale kudila na kukunya kwa meno.

51 Yisu bebalungwile’shi, anwe nubashingula bintu biabia bioso ? Babamulungwile’shi, Olo. 52 Na bebalungwile’shi, Binibiabia, mufundji oso a mukanda balambukishibwa bufumu bw’eulu e bu muntu, sha shibo, batusha mu mukufu waye bintu bipya na bintu bia kala.

53 Pabadi Yisu bapudisha miele yaiya bakatukile kwakwa. 54 Na pabafikile’ye mu mapia aye, bebalambukishe mu kitumbwilo kiabo, bibabapule’shi, Au bâta bwîni bukalabwino na yîni mikitshino ya ngofu kwikuni ? 55 Ta n’aye e mwana a museshi a mitshi ? Ta nyinaye aitanyinibwa’shi, Madia, na bena baye’shi, Yakobo, na Yosefe, na Shimono, na Yudashi ? 56 Bankashanaye kabidi ta be n’etu bungi bwabo ? Abiabia au bâta bintu biabia bioso kwikuni ? 57 Na babamutatshile kwishimba. Na Yisu bebalungwile’shi, Mudimuni takutwa kinemo, kushi ku mapia aye na mu shibo yaye. 58 Na badi takitshine mikitshino yingi ya ngofu kwakwa, ku mwanda wa kupela kwabo.Chapitre 14

1 Penipapa pabapushishe Elodo Tetelaka ntumbo ya Yisu, 2 na bambile bafubi baye’shi, Yawa e Yoano Mwambiki : aye babuku kwi bafwe ; biabia mikitshino yaiya ya ngofu ayikita munda mwaye.

3 Mwanda ubakwatshile Elodo Yoano, na bamwanye, na bamutule mu shibo ya lukano ku mutwe wa Elodiasa, piana a Fidipi mwinaye. 4 Mwanda ubamwambile Yoano’shi, Takupwandjikile na mwiya, obe kumwata. 5 Pabadile’ye namu kumwipa, batshine bantu, mwanda ubabapangishe’shi, e mudimuni. 6 Anka pabafikile nguba ababatentekyeshe kutandjibwa kwa Elodo binangu, mwana mukashi a Elodiasa bashile mâsha ku mpala abo, basepeleshe Elodo ; 7 biabia balaile kilai na katshipo kia kumupa kintu kioso kiadiakuteka. 8 Aye namu baleseswe kwi nyinaye, bambile’shi, Mpe kokuno p’elonga mutwe wa Yoano Mwambiki. 9 Na fumu bapushishe lusa ; anka ku mwanda wa tutshipo, na ku mutwe wa bantu babashalele n’aye ku mesa, kubakwile’ye’shi, bamupe. 10 Na batumine, batshibile Yoano mutwe waye mu shibo ya lukano ; 11 na mutwe waye ubafwiswe p’elonga, ubapelwe songwakashi, n’aye beutwele kwi nyinaye. 12 Na beyi baye babafwile mu kwata mbidi yaye, na babeishikile, babayile mu kufwisha eyi kwi Yisu. 13 Pabapushishe Yisu bakatukile kwakwa mu bwato ku kibalo kia kabalala kishi bantu.

Pabapushishe bibumbu, babamulondele dia nkula mu mpata. 14 Na batukile, bamwene kibumbu kikata, na bebapushishe lusa, na bapashishe basha mapungi babadi n’abo. 15 Na pabafikile kayilwa shobe, beyi baye babafikile kwadi’shi, Kibalo ki kabalala, na kipindji kibakidi binobino ; kasha bibumbu, bende ku bitompa mu kwiûla biâshi banabene. 16 Anka Yisu bebalungwile’shi, Tabakukatuka ; anwe nwibape, badye. 17 Anka babamulungwile’shi, Tubata kuno mampa atano bûpenka na su ibidi. 18 Na bebalungwile’shi, Fwishai kuno kwandji. 19 Na bambile bibumbu bashale pashi pa lubishi, na batshile mampa atano na su ibidi, batale meso aye di’eulu, na batekyele ; babalwile namu mampa, bapele beyi, na beyi babapele bantu. 20 Na babadile bungi bwabo na babaikwite, na babasangwile bipindji bibashele bipupo ekumi na bibidi mba. 21 Abo babadile babadi pepi na tununu tutano twa balume, na bakashi na bana sumbwe.

22 Na babambile beyi kibambo bukidi kia kutwela mu bwato, kumubadila kwishiya, biadiakukasha bibumbu. 23 Na pabadi bakasha bibumbu bakamine ku mwenge mu kuteka nabene ; na pabafikile bufuku, badi kwakwa bûpenka bwaye. 24 Anka bwato bubadi pankatshi pa mema, tàbutunkishibwa ku mbunda ya mema, mwanda ubapapwile lupunga ku mpala abo. 25 Anka ku kilo kiakananka kia bufuku kubayile’ye kwabadi kwete kutambuka panundu pa mema. 26 Na pabadi beyi babamumono mutambukye pa mema, babatshinkile ku mashimba abo’shi, Kwakwa ngi mukishi. Na babâbile na mô. 27 Anka Yisu bakwile n’abo bukidi’shi, Nunishe mashimba, n’amino ; tanutshinanga.

28 Na Pita bamwalulwile’shi, Fumu, su Obe e kwakwa, oñambe nfikye kodi panundu pa mema. 29 Na bambile’shi, Fika. Na Pita batukile mu bwato, batambukile kwi Yisu panundu pa mema. 30 Anka pabamwene’ye lupunga lwi ngofu batshine ; na pababangile’ye kwiina bâbile’shi, Fumu ompashe. 31 Na Yisu bowele easa diaye bukidi, bamukwatshile, bamulungwile’shi, Obe mwina kukumina kukoto, kukini bwefunyafunya ? 32 Na pababatwele mu bwato, lupunga lubalekyele. 33 Anka’bo babadi mu bwato babamwishingile’shi, Eyendo, Obe e Mwana ‘Efile Mukulu.

34 Pababadi babasabuka kwishiya babafikile ku kipia kia Ngenesalete. 35 Pabamutundwile bantu ba kibalo kiakia, babatumine eyi ku bungi bwa mapia kwakwa, na babamufwishishe bantu boso babadi na masungu. 36 Na babamushishikile bakume sunga lwembe lwa ntwila yaye masa ; na bantu boso babakumine masa babaikamiswe.Chapitre 15

1 Kunyima kubafikile bafundji ba mikanda na baFadishi ba ku Yelusaleme kwi Yisu’shi, 2 Ku mwanda kini beyi baye abaipa mulekyelo wa bakulu ? mwanda wabashabasula masa abo pabadi biâshi. 3 Anka bebalulwile’shi, Anwe kabidi, kukini anwe anwipa mwiya w’Efile Mukulu ku mulekyelo wenu wa kala ? 4 Mwanda ubakwile Efile Mukulu’shi, Nemeka shobe na nyinobe, na yawa abiandwila su shaye su nyinaye, afwe lufu. 5 Anka’nwe anwamba’shi, Muntu oso anambe shaye su nyinaye’shi, Ki kishila, kintu kioso kiodiakwata kwandji, 6 tananemekye shaye nya su nyinaye ; na nubapandjisha eyi di’Efile Mukulu ku milekyelo yenu ya kala.

7 Basha malupa ! Esaya bakwile eyendo ku mwanda wenu’shi, 8 Bantu baba abanemeka ku milomo, anka eshimba diabo di kulakula n’ami ; 9 abangishingila anka bisumanga, bakwete kulambukisha kulambukisha kwabo kwa milango ya bantu. 10 Na baitanyine bantu kwadi na bebalungwile’shi Nupushe na niwiukye ; 11 kasha kintu akitwele mukanwa akifitshisha muntu, anka kintu kibatuku mukanwa, ngiki akifitshisha muntu. 12 Kunyima beyi baye babafikile mu kumulungula’shi, Ouku’shi, baFadishi pa kupusha eyi diadia babashiile kwishimba ? 13 Anka’ye bebalulwile’shi, Mutshi woso ushiukune Shami mwiulu wanashudibwe. 14 Nwibalekyele ; be bampofu abalombola bampofu ; na su mpofu alombola mpofu, banapone bubabidi bwabo mu mulenda.

15 Na Pita bamwalulwile’shi, Etubwelele mwele wawa. 16 N’aye’shi, Anwe kabidi nuki tanûku ? 17 Tanushingula’shi, kintu kioso akitwele mukanwa akialala munda mw’efu, n’akisumbulwa pasha ? 18 Anka bintu abituku mukanwa abifwiya mwishimba, na binibiabia abifitshisha muntu. 19 Mwanda autuka binangu bibi munda mw’eshimba, mashisa a bantu, matesha, malubi, mampotshi, madimi akudimbila bantu, matuka, 20 biabia ngi bintu abifitshisha muntu ; anka kudya na masa ashiasule takufitshisha muntu.

21 Na Yisu bakatukile kwakwa, bayile ku lupèse lwa Tshile na Shidono, 22 na talanga, mukashi, mwina Kyenene, batukile mwîni mapia, bâbile’shi, Ompushise lusa, Fumu, Mwana a Dafidi ; mwanande mukashi bakwatshibwa na kikudi kibi. 23 Anka’ye tamwalulwile eyi. Na beyi baye babafikile mu kumwipusha’shi, Mukatushe, mwanda ubetwabila’ye. 24 Anka’ye balulwile’shi, Ami tshi mutumibwe kushi kwi mikoko yibalubile ya kifuko kia Isalele. 25 Aye namu bafikile mu kumwishingila’shi, Fumu, onkwashe’mi. 26 Na balulwile’shi, tabibuwa kwata biâshi bia bana na kwibiela kwi mbwa. 27 Anka’ye bambile’shi, Anka biabia, Mwanana ; mwanda audiya mbwa sunga tusengo atupona ku mesa a bafumu babo. 28 Yisu namu bamwalulwile’shi, Mukashi, kukumina kwobe kwi bukata. Ata bu mubokyebe. Na mwanaye bapashiswe pa sa yaiya.

29 Na Yisu bakatukile kwakwa bafikile pepi na mema a Ngadile, na bakankile pa mwenge na bashalele papa ; 30 na bibumbu bikata bibafikile kwadi, babadi basha bikopo, na bampofu, na tumama, na basha bilema, na bangi bantu be bungi babebele ku ngao yaye ; na bebapashishe ; 31 na bibumbu bibapule pababamwene tumama bakwete kwakula, na basha bilema be biya, basha bikopo bakwete kutambuka na bampofu bakwete kumona ; na babatumbikile Efile Mukulu a Isalele. 32 Na Yisu baitanyine beyi baye eshi, Nampushisa kibumbu lusa, mwanda ubabashala n’ami binobino mafuku asatu, na tabena kintu kia kudya ; ntankyebe kwibalusha na sala, tala bapungila mwishinda. 33 Beyi baye babamulungwile’shi, Abiabia twakwata mampa kwikuni mu kabalala, akukumbana kibumbu bungi biabia ? 34 Yisu bebalungwile’shi, Mampa e n’enu anga ? Babambile’shi, Musambobidi ; na tusu tukotokoto. 35 Na bambile bantu’shi, bashale pashi ; 36 na batshile mampa musambobidi na tusu, batumbwile, na babale, bapele beyi baye, na beyi baye babapele bantu. 37 Na bungi bwabo babadile babaikwite ; na babasangwile bipindji bibashele bisele musambobidi mba mba. 38 N’abo babadile babadi balume tununu tuna na bakashi na bana sumbwe. 39 Na bakatwishe bibumbu, batwele mu bwato na bafikile ku kipia kia Mangadana.Chapitre 16

1 Na baFadishi na baSaduki babafikile mu kumutompa, babamutekyele ebaleshe kilailo kia mwiulu.

2 Anka’ye bebalulwile’shi, Apafiki kayilwa shobe anwe’shi, Efuku dianafikye selele ; mwanda wiulu pyâ ;

3 na ku masanya eshi, Lelo kipapi kia mpeshi, mwanda ubamongo eulu, dibafindji ; anûku kushingula mpala y’eulu, anka tanûku kushingula bilailo bia bipwa.

4 Kipwa kibi na kia bulubi ngi akikimbi kilailo, na kilailo takianekipebwe kishi kilailo kia Yona. Na bebalekyele na bakatukile.

5 Na beyi baye babafikile kwishiya babailwa kutwala mampa. 6 Na Yisu bebalungwile’shi, Talai, nudimukye mwanda wa kiushilo kia baFadishi na baSaduki. 7 Na babelene mpaka’shi, Mwanda watushi batwale mampa. 8 Na Yisu baukile na bambile’shi, Kukini anwiyelene mpaka, anwe bena kukumina kukoto mwanda wanushi batwale mampa ? 9 Tanûku binobino, su tanutentekyesha mampa atano binangu a tununu tutano, na bipupo bibanusangwile ? 10 su mampa musambobidi a tununu tuna, na bisele bibanusangwile ? 11 Abiabia anwe tanûku namini ? eshi, ntanenwamba wa mampa’shi, Nudimukye mwanda wa kiushilo kia baFadishi na baSaduki ? 12 Kunyima babapatulwile’shi, tamwambe wa kudimuka mwanda wa kiushilo kia mampa ; anka wa kulambukisha kwa baFadishi na baSaduki.

13 Anka pabadi Yisu bafiki ku lupèse lwa Kyesadia Fidipi ; baipwishe beyi baye’shi, Bantu abamba namini wa Mwana a Muntu, eshi, eni ? 14 N’abo’shi, Bangi’shi, Yoano Mwambiki ; bangi’shi, Ediya ; bamo’shi, Yelemia, su mungi mudimuni. 15 Bebalungwile’shi, Anwe namu, anwe anwamba namini, neni ? 16 Shimono Pita bamwalulwile’shi, Obe e Kalestu Mwana ‘Efile Mukulu a moyo. 17 Na Yisu bamwalulwile’shi, Mulumbulwe obe Shimono a Yona, mwanda ushiukulambukishe musamba na mase biabia, anka Shami e mwiulu. 18 N’ami kabidi, nankwamba’shi, Obe e Pita, na panundu pa ngulu yaiya ngi panangibakye kande kakonge, na bibelo bia Adese tabianekakile bukome. 19 Na nanankupe’be fungula ya bufumu bw’eulu ; kintu kioso namu kionobambe’be pashi kianabambibwe mwiulu ; na kintu kioso kionwangule’be pashi, kianangulwe mwiulu. 20 Kunyima balangile beyi baye tabambanga muntu oso’shi, e Kalestu.

21 Mpa na kipindji kiakia pababangile Yisu kulesha beyi baye’shi, akwenda ku Yelusaleme mu kukumba bintu bi bungi kwi bakulu na batshite bakata na bafundji ba mikanda, na kwipaibwa na kubushibwa kwifuku diakasatu. 22 Na Pita bamwatshile na babangile kumusashila’shi, Efile Mukulu akumone biya, Fumu ; biabia tabianakukitshikile nya. 23 Anka beyalwile, na bambile Pita’shi, Katuka kumongo kwande Kafilefile ; obe e kiponeno ku meso ande, mwanda ushiwikale binangu biobe bia bintu bi’Efile Mukulu, anka bia bintu bia bantu.

24 Yisu namu balungwile beyi baye’shi, Su muntu oso adila kufwa kumongo kwande, epele nabene, eboshe nkulusu aye, andonde. 25 Muntu oso anadile kubombelesha moyo waye aneushimishe ; na muntu oso anashimishe moyo waye, ku mwanda wande aneusañane. 26 Muntu asungu kini, su bâta senga ishima, na bashimisha moyo waye ? su muntu anashintule moyo waye ku kintu kini ? 27 Mwanda wanafikye Mwana a Muntu na kilengo kia Shaye na bangele baye, na penipapa panatwaile’ye muntu oso bu bi mikitshino yaye. 28 Nenwamba eyendo’shi, Bangi abaimana kuno, tabanasòle lufu nya bianekale abamono Mwana a Muntu afiki ku bufumu bwaye.Chapitre 17

1 Na kunyima kwa mafuku asamombo Yisu batshile Pita na Yakobo na Yoano mwinaye, na bebafwishishe kunundu kwa mwenge bûpenka bwabo. 2 Na baludibwe ku meso abo, Lukyebo lwaye lubatokyele bu nguba, na bilamba biaye bibasangûkile sô bwitata ; 3 na talanga, Mosese na Ediya babamwekyele kwabadi, bakwete kwilungushena n’aye. 4 Na Pita balulwile, balungwile Yisu’shi, àFumu, bibuwa kwikala kuno. Su okyebe, nanakite kokuno bitanda bisatu ; kimo kiobe, kimo kia Mosese, kimo namu kia Ediya.

5 Pabadi kiakula, tala ekumbi ditoka sô dibebabwikile, na talanga, eyi munda mw’ekumbi’shi, Au e Mwanande mukuminwe, anasepela ; numupushishe’ye. 6 Na pabapushishe beyi babapone ku nkyebo yabo, na babatshine kwi bungi. 7 Na Yisu bafwile mu kwibakuma, na bambile’shi, Bukai, tanutshinanga. 8 Na pababebosheshe meso abo babadi tabamono muntu ; anka Yisu bûpenka.

9 Bibabalalele ku mwenge, Yisu bebambile’shi, Tanulungulanga muntu mwanumonanga mpa na kipindji kianekale Mwana a Muntu mubukye kwi bafwe. 10 Na beyi baye babamwipwishe’shi, Kukini namu basha mikanda abamba’shi, Ediya akufika kwibedi ? 11 N’aye bebalulwile’shi, Ediya afiki kwibedi eyendo, n’analushe bintu bioso. 12 Anka nenwamba’shi, Ediya bafiki ebedi na tabamukye, anka babakitshine n’aye mwoso mubabakyebele. Biabia kabidi Mwana a Muntu anakumbe kwabadi. Beyi namu babashingulwile’shi, bebalungula wa Yoano Mwambiki.

14 Na pababafikile ku kibumbu, pabafwile muntu kwadi, bakunamine manwi pashi ku mpala aye’shi, 15 àFumu pushisa mwanande lusa namu, mwanda wadi sha mombe, akumbu kwi bungi. Mwanda waponapona’ye mu kalo mashisa angi, na munda mwa mema. 16 Na namufwishishe kwi beyi bobe, na babadi tabakamba kumupasha. 17 Yisu balulwile’shi, Kipwa kishi kukumina kibaumbakana, nanangikale n’enu kipindji ki namini ? Nanaubile n’enu kipindji ki namini ? Numufwishe kuno kwandji. 18 Na Yisu bamulangile, na kikudi kibi kibamutukile, na mwana bapashiswe mpa na sa yaiya.

19 Kunyima beyi babafikile kwi Yisu kunkula eshi, Kukini atwe tubadi tatukamba kwikitusha ? 20 Bebalungwile’shi, Mwanda wa kukutwa kwenu kwa kukumina ; mwanda wanenwamba eyendo’shi, Anwe su anwikala na kukumina bu lupitshi lwa mutadi, nwanambe mwenge namu’shi, Unduka kuno ende akwa, waneundule ; na kintu takikudi kianenukabile. 21 Anka wini mushindo tautuku kushi kwi kuteka na kushila kwa biâshi.

22 Pababashele mu Ngadile Yisu bebalungwile’shi, Mwana a Muntu anapanibwe ku masa a bantu, 23 na banamwipe ; na kwifuku diakasatu kwanabushibwe’ye. Na babaoñamine biongwa bi bungi.

24 Pababafikile ku Kapenaumu, abo babapungile makuta a tempelo babafwile kwi Pita na babambile’shi, Mulambukishi enu alambula makuta a tempelo su ? 25 Bambile’shi, Eyendo. Pabatwele’ye munda mwa shibo Yisu bamulungwile kwibedi’shi, Obe opangisha namini Shimono ? Bafumu ba senga abata mono su milambu kwi bani ? kwi bana babo banabene, su kwi bangi bantu ? 26 Pita bamulungwile’shi, Kwi bangi bantu. Yisu bamulungwile’shi, Biabia bana abayiya bisumanga. 27 Anka biatushakwibatatshisa kwishimba nda ku mema, okele bulobo ; okwate susu afiki kwibedi, na ponwekale bobula mukanwa mwaye onosañane ekuta (buNgidiki, stater) ; ata dinidiadia, ebape ku mitwe yetu, n’ami n’obe.Chapitre 18

1 Ku sa yaiya kubafikile beyi kwi Yisu’shi, Nani namu mukile bukata mu bufumu bw’eulu ? 2 Na baitanyine kana kakinga kwadi, bekashadikile pankatshi pabo, 3 na bambile’shi, Nenwamba eyendo’shi, Kushi nubaluluka, na nubafiki bu kana kakinga, tanwanatwele mu bufumu bw’eulu nya. 4 Biabia muntu oso aneyishe bu kano kana kakinga, ngi yawa anekale mukata mu bufumu bw’eulu. 5 Na muntu oso ata wini mwana umunenka kwishina diande, angata’mi. 6 Anka muntu oso anaponeshe mwana umunenka a bakinga bakoto babankumina, bibuwa ku mwanda waye su ebwe dikata diakwanyibwa ku shingo aye, akwikishibwa namu mu madindji a mema. 7 Mpè ku senga mwanda wa biponeno. Biponeno bianafikye, anka mpè kwi muntu yawa afiki kiponeno kwadi.

8 Na su easa diobe su lwao lwobe dibakuponesha, editshibe, edisumbule kodi ; bibuwa n’obe kutwela ku moyo na kikopo su kilema, kasha kwedibwa na masa abidi su ngao ibidi mu kalo ka nya nya. 9 Na su eiso diobe dibakuponesha, edipokole, edisumbule kodi, bibuwa n’obe kutwela ku moyo na kiso, kasha kwedibwa mu kibundulu kia kalo na meso abidi.

10 Nutale, tanubenganga umunenka a bakinga baba bakoto ; mwanda wanenwamba’shi, bangele babo mwiulu abamona lukyebo lwa Shami mafuku oso e mwiulu. 11 Mwanda ubafiki Mwana a Muntu mu kupasha yawa balubu. 12 Anwe anutentekyesha namini ? Ekale muntu ena mikoko lukama, na umune ubalubu, ta n’aye analekye makumi kitèma na kitèma ku mienge akakimbi au ubalubu ? 13 Ekale namu eufiula, ami nenwamba eyendo’shi, kusepela kwaye kwa wawa kukile kusepela kwaye kwa mikoko makumi kitèma na mikoko kitèma yishiyilube. 14 Anka biabia takwi kifulo kia Shenu e mwiulu, umunenka kufwa a bakinga baba bakoto.

15 Na su mwinobe alwisha ku mwanda wobe, nda okamulese obe nabene n’aye ku bufiabufia. Su akupusha bopasha mwinobe. 16 Anka su tapusha, ofwishe n’obe umune su babidi, biakunishibwa eyi dioso kukanwa kwa batêludi su babidi su basatu. 17 Na su apele kwibapushisha, olungule kakonge ; na su apele kupusha kakonge kabidi, ekale n’obe bu mwina maumbo na bu mupungi a milambu. 18 Nenwamba eyendo’shi, Mwanda woso wanwanabambe pashi wanabambibwe mwiulu, na mwanda woso wanwanangule pashi wanangulwe mwiulu. 19 Nenwamba kabidi’shi, su babidi be n’enu banekuminishene wa mwanda, sunga mwanda woso wabanatekye, wanebafikishibwe kwi Shami tàdi mwiulu. 20 Mwanda kwoso kwabakumbana su babidi su basatu kwishina diande, ami ne kwakwa, pankatshi pabo.

21 Penipapa pabafikile Pita kwadi’shi, Fumu mwinande anandwishishe malwisha anga na nanamulekyele ? malwisha musambobidi su ? 22 Yisu bamulungwile’shi, Ntankulungula’shi, mpa na musambobidi, anka mpa na makumi musambobidi a malwisha musambobidi. 23 Biabia bufumu bw’eulu bubefwanishena na fumu akyekubadika na bafubi baye. 24 Na pabadi babanga kubadika, muntu umune bafwiswe kwadi, badi sha kishiyo kia talente tununu ekumi. 25 Anka mwanda ubadi tena kintu kia kufuta, fumu bambile’shi, audiswe, na mukashaye, na bana baye, na bintu bioso bibadi n’aye, kishiyo kobodibwa. 26 Mufubi namu bapone pashi bamwishingile’shi, Fumu ongeshe, na nanakobole. 27 Na fumu a mufubi yawa bamupushishe lusa, bamwangwile na bamulekyele kishiyo kiakia. 28 Anka mufubi yawa batukile, basañene mungi mufubi mwinaye badi n’aye kishiyo kia denaleo lukama. Na bamukwatshile, na bamufine shingo’shi, ongobole kishiyo. 29 Mwinaye namu bapone pashi, bamutekyele’shi, Ongeshe, na nanakobole. 30 N’aye bapele anka bakamwele mu shibo ya lukano biadiakobola kishiyo. 31 Anka bangi bafubi benaye, pababamwene mubakitshinwe, babadile kwi bungi, na babayile mu kubwelela fumwabo bintu bibapone. 32 Fumwaye namu bamwitanyine, bamulungwile’shi, Mufubi mubi ! ami nankulekyele bungi bwa kishiyo kiakia mwanda ubonshishikile ; 33 ta n’obe namu bodiakupushisha mwinobe lusa bini binakupushishe lusa ? 34 Na fumwaye badi na sungu bamulubwile kwi balami biadiakobola kishiyo kioso kiadiakumobola. 35 Anka biabia kabidi Shami tàdi mwiulu anenukitshine’nwe, su tanulekyela muntu mwinaye muntu mwinaye ku mashimba enu.Chapitre 19

1 Pabadi Yisu bapudisha mayi â, bakatukile mu Ngadile na bafikile ku kipia kia Yudiya kwishiya dia Yôdana, 2 na kibumbu kikata kibamulondele ; aye namu bebapashishe masungu kwakwa.

3 Na baFadishi babafikile mu kumutompa’shi, Akupwandjikila na mwiya muntu kukatusha pianaye ku mwanda woso ? 4 Na bebalulwile’shi, Anwe tanubala’shi, yawa bebapangile kwibediebedi bebapangile mulume na mukashi, 5 na bambile’shi, Ku mutwe wawa kwanalekye muntu shaye na nyinaye, n’anasambikibwe na pianaye ; na babidi baba banekale musamba umunenka, 6 biabashakwikala babidi nya, anka musamba umunenka. Bintu namu bibasambika Efile Mukulu, muntu tebilamuna. 7 Babamulungwile’shi, Kukini namu Mosese balangile wa kupa mukanda wa bulunda bufwe, na kumukatusha ? 8 Bebalungwile’shi, Mwanda wa bukopo bwenu ku mashimba, ngi ubenukatwishe Mosese bapiana benu, anka mpa n’ebediebedi tapabadi biabia. 9 Anka nenwamba’shi, muntu oso akatusha pianaye kushi ku mutwe wa butesha, n’anate mungi bulunda e mutesha ; na yawa amwibakila bakatushibwa e mutesha.

10 Beyi baye babamulungwile’shi, Su mwanda wi biabia wa muntu na pianaye, tabibuwa kwata bulunda. 11 Na bebalungwile’shi, Bantu boso tabauku kwata eyi diadia, anka’bo babapebwadio ; 12 mwanda wikudi makupi abatandjibwa biabia mpa n’efu dia nyinabo ; bangi be makupi babatulwa makupi kwi bantu ; na bangi babetulu banabene makupi ku mwanda wa bufumu bw’eulu. Yawa auku kwata, ate.

13 Penipapa pabatwelwe kwadi bana bakinga, biadiakutenteka masa aye kunundu kwabo, na biadiakwibatekyela ; na beyi babebasashile. 14 Anka Yisu eshi, Nulekyele bana bakinga, babande kufwa kwandji, tanwibapelanga ; mwanda wi bufumu bw’eulu bwa benibaba. 15 Na pabadi batenteka masa aye kunundu kwabo, bakatukile kwakwa.

16 Na talanga, muntu bafikile kwadi’shi ; àMulambukishi, nanakite kintu kini ki buwa biandjakwikala na moyo wa nya nya ? 17 Na bamulungwile’shi, Kukini ongipusha’mi wa buwa ? Umunenka e buwa. Anka su odila kutwela mu moyo, lama milango ya mwiya. 18 Bamulungwile’shi, Milango namini ? Yisu eshi, Twipanga, toyilanga mukashi abene, twibanga, todimbilanga muntu, 19 nemeka shobe na nyinobe, n’okyebe mukwenu bu’be nabene. 20 Songwalume bamulungwile’shi, Ne mulame bintu biabia bioso ; nkiakutwa kini ? 21 Yisu bamulungwile’shi, Obe su odila kukumbana lôsô, nda okaudishe bintu bioso bi n’obe, ope namu balanda, n’onwekale na mono munda mw’eulu ; n’ofw’ondonde. 22 Anka pabapushishe songwalume eyi, bakatukile na kiongwa, mwanda ubadi’ye na mono yi bungi.

23 Na Yisu balungwile beyi baye’shi, Nenwamba eyendo’shi, Mpeta kutwela mu bufumu bw’eulu kwi bukopo ; 24 na nenwamba kabidi’shi, Mpeta kutwela mu bufumu bw’eulu kubakidi shamo bukopo kutwela mwiiso dia shingi. 25 Na pabapushishe beyi babapule kwi bungi, eshi, Anani anapashibwe ? 26 Na Yisu bebatale, na bebalungwile’shi, Mwanda wa bantu, biabia bibakaba ; anka ku mwanda w’Efile Mukulu, bintu bioso abiuku kukitshibwa.

27 Kunyima Pita balulwile na bamulungwile’shi, Talanga, atwe tubalekye bintu bioso, na tubakulondo ; biabia twanekale na kini ? 28 Na Yisu bebalungwile’shi, Nenwamba eyendo’shi, Anwe babandondo, ku kibangilo kipya kianashale Mwana a Muntu ku lupunasulu lwaye lwa kilengo, anwe kabidi nwanashale ku mpunasulu ekumi na ibidi, nwanesambile mîlo ekumi na ibidi ya Isalele : 29 Na muntu oso, su balekye mashibo, su bandumiana, su bankashana, su yaya, su tabo, su piana, su bana, su mabala, ku mutwe w’eshina diande, anate nkama nkama, n’anapiane moyo wa nya nya. 30 Anka bantu bangi bena kwibedi banekale kunyima, na bena kunyima kwibedi.Chapitre 20

1 Mwanda wi bufumu bw’eulu bu muntu, sha shibo, batukile ku na mashikashika bwè mu kwata bafubi ba kukita mwibala diaye dia finyo. 2 Na pabekuminishene’ye na bafubi wa denaleo umune kwifuku, bebatumine mwibala diaye dia finyo. 3 Na batukile pa sa yakasatu, na bamwene bangi bemane mwibulu dia kituka bisumanga ; 4 na bebalungwile’shi, Anwe kabidi nwende mwibala dia finyo, na kintu kioso ki kalolo, ami nanenupekio. Na babayile pabo. 5 Na batukile pa sa yakasamombo, na ya kitèma, na bakitshine anka biabia. 6 Na pa sa ekumi na imune, batukile kabidi, na basañene bamo bemane ; na bebalungwile’shi, Ku mwanda kini nubaimana kokuno bisumanga efuku dishima ? 7 Babamulungwile’shi, Mwanda ushiwitwate muntu. Bebambile’shi, Nwende kabidi mwibala dia finyo. 8 Na pabayile bufuku sh’ebala dia finyo bambile miandako aye’shi, Itanyina bafubi, ebafute mafuto abo, onobange na bena kunyima mpa na bena kwibedi. 9 Na pabafikile bena sa ekumi na imune, babatshile muntu aye denaleo. 10 Na pabafikile bena kwibedi babatentekyeshe’shi, bakukila kwata ; n’abo kabidi babatshile muntu aye denaleo, muntu aye denaleo. 11 Na pababatshile bataunaunine sha shibo 12 eshi, Baba bena kunyima babakitshi sa imune, n’obe bebapwandjikisha lutshi lumune n’etu, babapusha bushito bwa kanya na kibobo. 13 Anka’ye balulwile muntu umune badi n’abo’shi, Yabo, ntankufini. Obe twikuminishene n’ami na denaleo umune ? 14 Ata efuto diobe, wende. Kwi kifulo kiande ami kupa yawa a kunyima sunga bu’be nabene ; 15 ta bibuwa ami kukita bu mwande mwankyebe na bintu biande ? Eiso diobe di bubi, mwanda wandji’mi buwa su ? 16 Anka biabia bena kunyima banekale kwibedi, na bena kwibedi kunyima.

17 Na pabayile Yisu dia Yelusaleme, batshile beyi ekumi na babidi n’aye abo banabene mwishinda, na bebalungwile’shi, 18 Talai, tàtwende ku Yelusaleme, na Mwana a Muntu analubulwe kwi batshite bakata na bafundji ba mikanda, na banamumweshe mpombo ya kufwa ; 19 na banamulubule kwi maumbo mu kumusenga, na kumukupila, na kumupudika ku nkulusu, na kwifuku diakasatu kwanabukye’ye kabidi.

20 Penipapa pabafikile nyina a bana ba Sebede, na bana baye, kwete kumwishingila, amutekye kintu. 21 Na bamulungwile’shi, Odidi kini ? Aye bamulungwile’shi, Akula’shi, bana bande babidi baba bashale umune ku mboko yobe yibalume, na mungi ku mboko yobe yibakashi ku bufumu bwobe. 22 Na Yisu balulwile’shi, Tanûku bianutekye. Anwe anukamba kutoma kipulu kiantomo’mi ? Babamulungwile’shi, Atukamba. 23 Na bebalungwile’shi, Nwanatome kipulu kiande eyendo ; anka kushala ku mboko yande yibalume, na ku mboko yande yibakashi, takwi kwande kupa, kushi kwi baba babakuloñameshibwa kwi Shami. 24 Na pabapushishe ekumi, babafitshile kwishimba, mwanda wa bana babidi ba nyina umune. 25 Anka Yisu bebalungwile’shi, Anûku bafumu ba maumbo’shi, be na bukome kwiulu kwabo, na bantu babo bakata bebakile bukome. 26 Takwanekale biabia kwanudi, anka muntu oso anekale mukata kwanudi anekale mufubi enu ; 27 na muntu oso anekale kwibedi kwenu ekale mpika enu ; 28 bu bibafikile Mwana a Muntu kasha kufubilwa anka kufuba, na kupa moyo waye nkulo ya kukula bantu bangi.

29 Na pababakatukile ku Yediko kibumbu kikata kibamulondele. 30 Na talanga, bampofu babidi babashalele ku lupèse lw’eshinda, pababapushishe’shi, Yisu kwete kukila papa, bababile’shi, Etupushishe lusa namu Fumu, Mwana a Dafidi. 31 Na kibumbu kibebalangile bekale talala. Anka babanishishe kwaba’shi, Etupushishe lusa namu Fumu, Mwana a Dafidi. 32 Na Yisu baimene na bebaitanyine’shi, Kini kianudidi ami nenukitshine ? 33 Babamulungwile’shi, Fumu, meso etu abudibwe. 34 Na Yisu bapushishe lusa, na bakumine meso abo, na babalwiswe meso abo bukidi, na babamulondele.Chapitre 21

1 Pababesesele pepi na Yelusaleme, babafikile ku Betefange ku mwenge wa Olefe, na Yisu batumine beyi babidi, 2 eshi, Nwende mu lupata lwi ku mpala enu, nwanasañane mpunda bukidi mushitshikye na mwanaye e n’aye ; nwiishitule, nwiifwishe kwandji. 3 Na su muntu oso enwamba kintu nwanambe’shi, Fumu amudila, na aneyitume bukidi. 4 Na mwanda ubadi biabia biakufikishibwa eyi dibakwilwe kwi badimuni’shi, 5 Nwambe Mwana mukashi a Siono’shi, Tala fumwobe afu kodi, mubofule, mushale kunundu kwa mpunda, na kwa mwana a mpunda.

6 Na beyi babayile na babakitshine mubebambile Yisu, 7 babafwishishe mpunda na mwana, na babale bilamba biabo kunundu kwayo ; aye namu bashalele kunundu kwayo. 8 Na kibumbu kikata kibele bilamba biabo p’eshinda ; na bangi babatshile mapupwa a mitshi, na babeyale mwishinda. 9 Na bibumbu bibamubadile, na bibamulondele bibabile’shi, Osana kwi Mwana a Dafidi, yawa atumbikibwe afiki kwishina dia Fumu ; Osana mu kibalo kikile kwiulu. 10 Na pabatwele’ye mu Yelusaleme, bungi bwa bena lupata babatshinkile’shi, Nani yawa ? 11 Na bibumbu bibambile’shi, Yawa ngi Yisu, mudimuni a ku Nasalete mu Ngadile.

12 Na Yisu batwele mu tempelo ‘Efile Mukulu, na batakulwile bantu boso babapene na babaule mu tempelo, na baubikile mesa a bashintudi ba makuta, na mpuna yabo babaudishe tukutshikutshi. 13 Na bebalungwile’shi, Kubafundjibwa’shi, Shibo yande yanatemunibwe shibo ya kuteka mwamwa, anka’nwe nubeyalula ku kifiamino kia bangifi. 14 Na bampofu na basha bilema babafikile kwadi mu tempelo, na bebapashishe.

15 Na batshite bakata na bafundji ba mikanda pababamwene bipaso bibakitshine’ye, na bana bakwete kwakula mu tempelo’shi, Osana kwi Mwana a Dafidi, babafitshile ku mashimba. 16 Na babamulungwile’shi, Obe opusha mwabamba Na Yisu bebalungwile’shi, Olo ; anwe tanubala’shi, Kukanwa kwa bakinga na kwa bana ba ku kiadi ngi kubaloñamiswa kuyimba ? 17 Na bebalekyele, na bakatukile mu lupata kwenda ku Betani ; na bakishishe bufuku kwakwa.

18 Na ku na mashikashika, pabalukile’ye munda mwa lupata, kubapushishe’ye sala. 19 Na pabamwene’ye mutshi wa figi mwishinda, bafikile kwaudi, beusañene bisumanga, anka mabishi bûpenka. Na bewambile’shi, Bikuba tabikupela kabidi nya. Na mutshi wa figi ubaumine bukidi. 20 Pabamwene beyi babapule’shi, mutshi wa figi ubaumu anka binobino. 21 Na Yisu bebalulwile’shi, Nenwamba eyendo’shi, Anwe su anwikala na kukumina, na tanwifunyafunya, tanwanakite mubakitshibwa ku mutshi wa figi bûpenka, anka su nwakwamba mwenge wawa’shi, Kashibwa, edibwa mu mema, kwanafikye biabia. 22 Na bintu bioso bianutekye pa kuteka, su anukumina, nwanate.

23 Na pabafikile’ye mu tempelo, pabafwile batshite bakata, na bakulu ba bantu kwadi pabalambukishe’ye, eshi, Okita bintu biabia ku bukome bwa namini ? Na nani bakupele bukome bwabwa ? 24 Na Yisu bebalulwile’shi, Ami kabidi nanenwipushe eyi dimune, n’anwe su nwanandungule, ami kabidi nanenulungule pa bukome bwankita bintu biabia nabo. 25 Kwambika kwa Yoano, kubadi kwa namini ? su kw’eulu su kwa bantu ? Na babelene mpaka’shi, Atwe su twakwamba’shi, Kw’eulu, aye anetwambe’shi, Kukini namu tanumukumina ? 26 Anka su twakwamba’shi, Kwa bantu, atutshini kibumbu, mwanda aupangisha bantu boso’shi, Yoano badi mudimuni.t27 Na babalulwile Yisu’shi, Tatûku, Aye kabidi bebalungwile’shi, Ami namu ntanenulungula pa bukome bwankita bintu biabia nabo.

28 Anka’nwe anupangisha namini ? Muntu badi na bana babidi, na bafikile kwi mukulu’shi, Mwana, nda lelo, okakite mwibala diande dia finyo. 29 N’aye balulwile’shi, Ntañende ; anka kunyima beyalwishe binangu na bayile. 30 Na bafikile kwi yawa akabidi, na bambile anka biabia. N’aye balulwile’shi, Nende Mwanana, na tamwende. 31 Nani a babidi baba bakitshine kifulo kia shaye ? Abo’shi, Yawa a kwibedi. Yisu bebalungwile’shi, Nenwamba eyendo’shi, Bapungi ba milambu na batesha abenubadidila mu bufumu bw’Efile Mukulu. 32 Mwanda ubafikile Yoano kwanudi mwishinda dia kalolo, n’anwe tanwibamukumine ; anka bapungi ba milambu na batesha babamukuminine ; anwe namu panubamwene, nubadi tanwialusha binangu sunga kunyima, ngi kumukumina.

33 Nupushe ungi mwele, Muntu badiko, sha shibo, bakune ebala dia finyo, na bedifunyine lupopo : babundwile namu kiashino kia finyo, na baibakile bitalo, bedibalwile bena mifubo na bayile ku angi mapia. 34 Anka pabafikile kipindji kia bikuba pepi, pabatumine’ye bafubi baye kwi bena mifubo mu kwata bikuba biaye. 35 Na bena mifubo babatshile bafubi baye, na babakupile umune, babaipaile mungi, na babele mungi mabwe. 36 Batumine bangi bafubi kabidi babakidi baba ba kwibedi bungi na babakitshine n’abo anka biabia. 37 Kusongo namu batumine mwanaye’shi, Bananemekye mwanande. 38 Anka bena mifubo pababamwene mwana babeyakwile munda’shi, Yawa ngi piani ; twende, tukamwipe, twanekale na bupiani bwaye. 39 Na babamwatshile, na babamutakwile pasha p’ebala dia finyo, na babamwipaile. 40 Biabia apafiki sh’ebala, anakite na bena mifubo baba namini ? 41 Babamulungwile’shi, Ananyashe bantu babi baba nya, n’anabalwile ebala dia finyo kwi bangi bena mifubo, banamutambikye bikuba ku kipindji kiabio.

42 Yisu bebalungwile’shi, Anwe tanubala mu mukanda w’Efile Mukulu’shi, Ebwe dibapele bebashi ba shibo ndidi dibafiki ebwe dia kwipaka ; adi ngi mwanda wa Fumu, na tâdidi kipaso ku meso etu. 43 Biabia nenwamba’shi, Bufumu bw’Efile Mukulu bwanenukashibwe, na bwanapebwe eumbo dianamutambikye bikuba biabo. 44 Na yawa anapone p’ebwe’di anatshokodibwe ; anka muntu oso anaponedio kunundu kwaye, dianamukule bukula.

45 Na batshite bakata na baFadishi, pababapushishe miele yaye, babamushingulwile bâkula ku mwanda wabo. 46 Na pababakyebele kumukwata babatshine bibumbu mwanda ubabamupangishe’shi, e mudimuni.Chapitre 22

1 Na Yisu beyalwile na bebalungwile miele kabidi’shi, 2 Bufumu bw’eulu bubefwana na fumu baloñamishe mwanaye eteshi dia bulunda, 3 na batumine bafubi baye mu kwitanyina bantu bamiamikiswe kwiteshi, na babapele kufika. 4 Na batumine bangi bafubi kabidi’shi, Nulungule bantu bamiamikiswe’shi, Talai, nampu kuloñamisha biâshi biande ; ñombe yande, na nyama yande yikata yibaipaibwa, na bintu bioso bibabobo ; fwai kwiteshi dia bulunda. 5 Anka babedisepele, na babayile, yawa kwibala diaye, yawa ku kituka kiaye. 6 Na bangi bababambile bafubi baye, babebakolomwene na babebaipaile. 7 Na fumu badi na sungu, na batumine masalai aye, baipaile bashisi baba na bashikile lupata lwabo. 8 Na bambile namu bafubi baye’shi, Eteshi dia bulunda dibabobo, anka’bo babamiamikiswa babadi tabapwandjikile ; 9 biabia ndai ku mabulu’eshinda, na bantu boso banusañana, nwibamiamikishe kwiteshi dia bulunda. 10 Na bafubi baba babayile mwishinda, babakongele boso bababasañene na babi na bâ ; n’eteshi dibakumbeswe bantu. 11 Na pabatwele fumu, mu kutala ben’eteshi, bamwene muntu mwamwa shi mufwale ntwila y’eteshi. 12 Na bamulungwile’shi, Aku, botwele muno namini ? kushi kufwala ntwila y’eteshi. Anka’ye bauminine nyâ. 13 Fumu namu bambile bafubi baye’shi, numwanye ngao na maboko, numutakûle ku mufito wa pasha ; kwakwa kwanekale kudila na kukunya kwa meno. 14 Mwanda awitanyinibwa bangi, anka bakoto babasangulwa.

15 Penipapa pabayile baFadishi lukuku biabadiakumuponesha ku kwakula kwaye. 16 Na babatumine beyi babo kwadi na bena Elodo’shi, àMulambukishi, atûku’shi, obe e eyendo, olambukisha muswelo w’Efile Mukulu eyendo, totshina muntu umunenka, mwanda woshobekyela mbidi ya muntu ; 17 biabia etulungule namu monangushena ; Akupwandjikila na mwiya kulambula Kyesa mulambu, su ? 18 Anka Yisu baukile bubi bwabo, bambile’shi, Kukini anuntompo, basha malupa ? 19 Nundese ekuta dia mulambu. Na babamutambikile denaleo. 20 Bebalungwile’shi, Adi efwanika diani ? na mayi afundjibwe kunundu ? 21 Babamulungwile’shi, Dia Kyesa. Bebalungwile namu’shi, Biabia nulambule Kyesa milambu ya Kyesa ; na nulambule Efile Mukulu milambu y’Efile Mukulu. 22 Na pababapushishe babapule, na babamulekyele, na babakatukile.

23 Kwifuku diadia kubafikile baSaduki kwadi ; abamba’shi, kubushibwa kwa bafwe takwikudi ; na babamwipwishe’shi, 24 àMulambukishi, Mosese bambile’shi, su muntu bafu shina bana, mwinaye anate pianaye bulunda, n’anatandjile mukulwaye bana. 25 Kwetu namu kubadi bana musambobodi ba nyina umune ; na mukulu batshile bulunda bafwile, na mwanda ubadi’ye tekala na bana, balekyele mwinaye pianaye. 26 Anka biabia kabidi yawa akabidi n’akasatu mpa na yawa a musambobidi. 27 Na kunyima kwabo bungi bwabo kubafwile kabidi mukashi. 28 Biabia ku kubushibwa kwa bafwe aye anekale piana ani a musambobidi mwanda ubabamwatshile bungi bwabo ? 29 Anka Yisu balulwile’shi, Anulwisha, mwanda wanushanûku su mukanda w’Efile Mukulu, su ngofu y’Efile Mukulu. 30 Mwanda wabashabaibakishena malunda ku kubushibwa kwa bafwe ; na tabapebwa malunda, anka abekala bu bangele mwiulu. 31 Anka ku mwanda wa kubushibwa kwa bafwe, anwe tanubala mubanwambilwe kwi Efile Mukulu’shi, 32 Ami n’Efile Mukulu a Abalami, n’Efile Mukulu a Isaka, n’Efile Mukulu a Yakobo ? Efile Mukulu t’Efile Mukulu a bafwe anka a bantu abatala. 33 Na pabapushishe bibumbu babapule kulambukisha kwaye.

34 Anka baFadishi, pababapushishe’shi, bauminisha baSaduki, babekumbashene. 35 Na umune, mubwedi a mwiya, baipwishe mu kumutompa’shi, 36 àMulambukishi, mulango kini ubakidi bukata wa mwiya ? 37 Na bamulungwile’shi, Onokyebe Yeoba Efile Mukulu obe n’eshimba diobe dishima, na kikudi kiobe kishima, na binangu biobe bishima. 38 Wawa ngi mulango ukata wa kwibedi. 39 wakabidi namu wifwane eshi, Onokyebe mukwenu bu’be nabene. 40 Ku yini milango ibidi kubembela mwiya bushima bwao, na mayi a badimuni.

41 Na pabadi baFadishi bakumbane, Yisu bebaipwishe’shi, 42 Anwe anupangisha namini wa Kalestu ? E mwana ani ? Babamulungwile’shi, A Dafidi. 43 Aye bebambile’shi, àKukini Dafidi amwitanyina Fumu ku kikudi kiaye’shi, 44 Yeoba bambile Fumwami’shi, Shala pa mboko yande yibalume bianangishe bantu abalwiya n’obe mûshi mwa ngao yobe ? 45 Biabia su Dafidi amwitanyina Fumu, e mwanaye namini ? 46 Na takubadi muntu auku kumwalula eyi, na mpa n’efuku’di tapabadi muntu a kumwipusha kingi kintu nya.Chapitre 23

1 Penipapa pabalungwile Yisu bibumbu na beyi baye 2 eshi, Bafundji ba mikanda na baFadishi babashala mu lupuna lwa Mosese ; 3 biabia, bintu bioso biabenwamba, nwibikite, nwibilame. Anka tanwelekyeshanga mikitshino yabo, mwanda wabamba na tabakita ; 4 anka abatula mianda ya bushito yi bukopo kusemuna, n’abatenteka kunundu kwa mapampa a bantu, anka banabene tabeyendesha sunga na munwe wabo. 5 Anka abakita mikitshino yabo ngi kumonebwa kwi bantu ; mwanda wabakita filakatele yikata, n’abatamisha nyembe ya bilamba biabo, 6 abakyeba namu mbalo ya kunundu ku mateshi na mpuna ya kwibedi mu bitumbwilo, 7 na kunemekibwa mu mabulu a bituka, na kwitanyinibwa kwi bantu’shi, Labi, Labi.

8 Anka’nwe tanwitanyinibwanga’shi, Labi ; mwanda wi muntu umune Mulambukishi enu ; n’anwe bungi bwenu be bana ba yaya umune. 9 Na tanwitanyinanga muntu bu shenu pashi ; mwanda wi umune Shenu, Yawa tàdi mwiulu. 10 Tanwitanyinibwanga kabidi’shi, balombodi, mwanda wi umune mulombodi enu, Kalestu.

11 Anka yawa akidi bukata kwanudi, anekale mufubi enu. 12 Na muntu oso ekamisha nabene anaishibwe, na muntu oso eisha nabene anakamishibwe.

13 Anka mpè kwanudi, bafundji ba mikanda na baFadishi, basha malupa, mwanda wanubwikila bufumu bw’eulu ku mpala a bantu ; mwanda washanutwela’nwe, na tanutwesha bantu batwela munda.

15 Mpè kwanudi bafundji ba mikanda na baFadishi, basha malupa, mwanda wanutambuka mema na mapia mu kwalula muntu abene umunenka ekale bu mwina Yuda, na panekale mwalulukye, anwe anumukalabasha na muswelo wa mwana a kibundulu, bibenukidi’ye anwe banabene.

16 Mpè kwanudi balombodi ba bumpofu, abamba’shi, Muntu oso anatshipe katshipo ka tempelo, ke bisumanga ; anka muntu oso anatshipe katshipo ka nolo ya tempelo, e sha kishiyo. 17 Balubi na bampofu, kintu kini kibakidi, su nolo ? su tempelo batulu nolo selele ? 18 Na muntu oso anatshipe katshipo ka kitambikilo ke bisumanga, anka muntu oso anatshipe katshipo k’elongo di kunundu kwakio e sha kishiyo. I9 Bampofu, kini kibakidi, su elongo ? su kitambikilo kibatulu elongo selele ? 20 Biabia yawa atshipi katshipo ka kitambikilo, atshipi katshipo ka kinikiakia na bintu bioso bi kunundu kwakio. 21 Yawa namu atshipi katshipo ka tempelo, atshipi katshipo ka winiwawa na ka yawa ayikala mwamwa. 22 Na yawa atshipi katshipo k’eulu atshipi katshipo ka lupunasulu lw’Efile Mukulu, na ka yawa ashala papa.

23 Mpè kwanudi basha mikanda na baFadishi, basha malupa, mwanda wanulambula mulambu wa minte na anise na kumini, na nubashidi milungwilo ya mwiya yikile bushito, kwisambila kwa mianda, na lusa, na kukumina ; nubadiakukita yiniyaiya kushi kushila ayia. 24 Balombodi ba bumpofu abashilamina kamwe, anka abamina shamo.

25 Mpè kwanudi basha mikanda na baFadishi, basha malupa, mwanda wanusula panundu pa kipulu na p’elonga, anka munda mubaulu na bukitu na nkolwa. 26 MuFadishi a bumpofu, sula munda mwa kipulu kwibedi, na mw’elonga, biakusuluka panundu pabio kabidi.

27 Mpè kwanudi basha mikanda na baFadishi, basha malupa, mwanda wanudi bini bu bilele bibatokyeshebwa, abimwekwa na ntalo pasha, anka bibaulu munda na mifufwa ya bafwe na mako oso. 28 Anka biabia anwe kabidi, panundu anumwekwa na kalolo ku meso a bantu, anka nubaulu munda na malupa na bubi.

29 Mpè kwanudi basha mikanda na baFadishi, basha malupa, mwanda wanwibaka bilele bia badimuni n’anulenga bilele bia basha kalolo, 30 n’anwamba’shi, Swekale atwe tubadi pashi ku mafuku a bashetu, tatubadiakwikumbashena n’abo ku mase a badimuni. 31 Biabia nubetêlulwile anwe banabene’shi, Nwi bana babo ba bantu babaipaile badimuni. 32Nudingishe, anwe namu, kidingilo kia bashenu. 33 Manyoka, bana ba bikuki, nwanaukye kupanda mpombo ya kibundulu namini ?

34 Biabia talai, ami nenutumina badimuni na basha bukalabwino na bafundji ba mikanda ; bangi nwanebashise na nwanebapudikye ku mankulusu, bangi namu nwanebakupile mu bitumbwilo bienu, na nwanebakolomone mpa na lupata lumune mpa na lungi ; 35 biakwinufwila mase oso e kalolo apalakashibwe pashi, mpa na mase a Ebele e kalolo mpa na mase a Sakadia mwana a Balakia anubaipaile pankatshi pa tempelo na kitambikilo. 36 Nenwamba eyendo’shi, Bintu biabia bioso bianafikye pa kipwa’ki.

37 Yelusaleme, Yelusaleme, aipâ badimuni, ebelela mabwe babatumibwa kodi, mafuku e bungi nandjakukonga bana bobe bu abikongo solo twana twaye mûshi mwa mbaba yaye ; n’anwe nubapele. 38 Talai shibo yenu yibenushîlwa bisumanga ; 39 mwanda wanenwamba’shi, Tanwanamone’mi nya mpa na binobino mpa na kipindji kianwanambe’shi, Mulumbulwe yawa afu mwishina dia Yeoba.Chapitre 24

1 Na Yisu batukile na bakatukile ku tempelo ; na beyi baye babafikile kwadi mu kumulesha shibo yoso ya tempelo. 2 N’aye bebalungwile’shi, Anwe tanumono bintu biabia bioso ? Nenwamba eyendo’shi, Ebwe tadianalekibwe kuno kunundu kw’ebwe, dishadiponeshibwa pashi.

3 Na pabashalele’ye ku mwenge wa Olefe, pabafwile beyi baye kwadi ku bafiabufia eshi, Etulungule namu bintu biabia bianekale nguba kini ? kini namu ki kilailo. kia kufika kwobe na kia kusongo kwa kipwa’ki ?

4 Na Yisu bebalulwile’shi, Talai, muntu tenuumbakashanga, 5 Mwanda wanafikye bantu bangi mwishina diande’shi, Ami ne Kalestu, na banaumbakashe bantu bangi. 6 Na nwanapushe wa ngoshi na bikandukandu bia ngoshi. Talai, tanusanishibwanga ; mwanda wanapone bintu biabia bioso ; anka kipwilo kiki takifikile. 7 Mwanda wanatombokyele eumbo eumbo, na bufumu bufumu ; na bipupa bia sala bianafikye na matshinka a senga ku bibalo bingi. 8 Anka bintu biabia bioso bi kibangilo kia kuyaya.

9 Kunyima banenulubule ku kukolomonibwa, na banenwipe ; na nwanapedibwe kwi maumbo oso ku mutwe w’eshina diande. 10 Kunyima bantu bangi banaponeshibwe, na baneyipene na banepelene. 11 Na badimuni bangi ba malupa banaimane banaumbakashe bantu be bungi ; 12 mwanda wanetandene kulwisha, kifulo kia bantu bangi kianatâle ; 13 anka yawa anekale mwimane mpa na ku kipwilo anapashibwe. 14 Na mukandu wawa wi buwa wa bufumu wanalungudibwe ku bungi bwa senga, ngi kutêlulwila maumbo oso na kunyima kwanafikye kusongo.

15 Peni panwanamone tongye a lusâso, abakwilwe kwi Danyele mudimuni, mwimane mu kibalo ki selele, (yawa abala aukye), 16 abo namu tàbadi mu Yudiya basukye ku mwenge ; 17 yawa tàdi panundu pa shibo taikye mu kukasha bintu munda nwa. shibo ; 18 yawa tàdi kwibala talukye mu kwata mutwelo waye. 19 Anka mpè kwabadi be na maimi, na kwabadi abomesha bana ku mafuku aâ. 20 Nutekye namu’shi, kisukilo kienu takikalanga ku mieshi ya mashika su ku sabado ; 21 mwanda wanekale mpè yi bungi yishiyukibwe mpa n’ebediebedi mpa na binobino, na tayanekale biabia’kabidi nya. 22 Kushi mafuku aâ abafudishibwa takubadiakupashibwa musamba woso ; anka ku mutwe wa basangulwe kwanafudishibwe mafuku aâ.

23 Penipapa su muntu anenwambe’shi, Tala, kuno kwi Kalestu, su akwa, tanukuminanga. 24 Mwanda wanebwe baKalestu ba malupa, na badimuni ba malupa, banalese bilailo bikata na bipaso, biabadiakuumbakasha (su abauku biabia) sunga basangulwe banabene. 25 Talanga, ami ne mwinudimune kwibedi. 26 Biabia su babenwamba’shi, Talanga, aye e mu mapia a kabalala, anwe tanutukanga ; talanga, e mu lushiko lwa munda, tanukuminanga. 27 Mwanda wanekale kifikilo kia Mwana a Muntu bu kamani akakila akufwiya kanya akatembe akwenda kanya. 28 Kwoso kutàkudi nyama yifwe, kwakwa kwanakumbane mpungwe.

• 29 Anka binobino, kunyima kwa mpè ya mafuku aâ kwanafitshishibwe nguba, na mweshi tawanatule etata diao pashi, na nyenene yanapone kwiulu, na bilolo bi’eulu bianasanishibwe. 30 Na penipapa panamwekwe kilailo kia Mwana a Muntu mwiulu na bungi bwa maumbo a senga anadile namu, na banamone Mwana a Muntu afiki pa makumbi’eulu na ngofu na kilengo ki bungi. 31 N’anatume bangele baye n’eyi dia mpungi, na banakonge basangulwe baye ku mpunga ina, mpa na kusongo kw’eulu mpa na kungi kusongo.

32 Anka nwiye mwele kwi mutshi was figi. Panekale efufu diao dibabofula binobino, n’adimene mapupwa, anûku’shi, mieshi ya kanya tàyidi pepi. 33 Anka biabia anwe kabidi, panwanamone bintu biabia bioso, nûkye’shi, kwi pepi sunga ku kibelo. 34 Nenwamba eyendo’shi, Kipwa’ki takianakile kwibedi kwanekale bini bintu bioso bibafikishibwa. 35 Eulu na senga bianakile, anka mayi ande taanakile nya. 36 Anka takwi muntu auku w’efuku diadia su wa nguba yawa, kasha sunga bangele ba mwiulu, anka Yaya bûpenka.

37 Na bu bibadi mafuku a Noa, bianekale kabidi kifikilo kia Mwana a Muntu. 38 Bini bibabadi ku mafuku abadi kwibedi kwa mambwe, babadi mu kudya na kutoma, babadi mu kwata malunda na kupa malunda, mpa n’efuku dibatwele Noa mu bwato, 39 na babadi tabauku mubafikile mambwe abebakatwishe bungi bwabo ; anka biabia kabidi kwanekale kifikilo kia Mwana a Muntu. 40 Penipapa panekale babidi mwibala, umune akashibwa, mungi ashala ; 41 bakashi babidi banatwe ku kinu, umune akashibwa, mungi ashala. 42 Biabia nutale, mwanda wanushanûku pa nguba afiki Fumwenu.

43 Anka nûkye’shi swekala sha shibo badi auku pa kilo kia tulo kiakufika ngifi, badiakutala, tabadiakulekyela shibo yaye kutubulwa. 44 Biabia anwe kabidi nwikale biya, mwanda aufiki Mwana a Muntu ku sa yashanutentekyesha binangu.

45 Nani namu e mufubi yawa a makokyela na kinangu, batulu fumwaye kwiulu mu shibo yaye, ngi kwibapa biâshi ku kipindji ? 46 Mulumbulwe mufubi yawa, anasañane fumwaye pafiki’ye, kwete kukita biabia. 47 Nenwamba eyendo’shi, anamutule kwiulu kwa mono yaye yoso.

48 Anka su mufubi mubi yawa anambe munda mw’eshimba’shi, Fumwami efunyafunya pa kufika, 49 n’anabange kukupila benaye, na kudya na kutoma na basha nkolwa ya malofu, 50 fumu a mufubi yawa anafikye kwifuku diashimutengele’ye na pa sa yashauku’ye, 51 n’anamukupile bikabe n’anamutemwine mbalo yaye na basha malupa ; kwakwa kwanekale kudila na kukunya kwa meno.Chapitre 25

1 Penipapa panapwandjikishibwe bufumu bw’eulu bu basongwakashi ekumi, babatshile minda yabo, babatukile mu kufumankana na mwatshi a bulunda. 2 Batano babadi na kilwa na batano babadi na kinangu. 3 Basha kilwa pababatshile minda yabo babadi tabatwala mwimu n’abo ; 4 anka basha kinangu babatwele mwimu mu bipulu biabo na minda yabo. 5 Pabesheshe mwatshi a bulunda, bababwingile bungi bwabo, babalele tulo. 6 Anka pankatshi pa bufuku pabadi mukunda’shi, Talai mwatshi a bulunda, tukai nukafumankane n’aye. 7 Na basongwakashi baba boso bababukile, babakûle minda yabo mito. 8 Na basha kilwa babambile basha kinangu’shi, Nwitupe mwimu wenu mwanda utàushimi minda yetu. 9 Anka basha kinangu babâlulwile’shi, Ayo, tala tawakumbana n’atwe n’anwe kabidi. Bandai kwenda kwabadi abapanisha, nwiule anwe banabene. 10 Na pababakatukile mu kûla, pabafikile mwatshi a bulunda ; n’abo babaloñamishibwe babatwele n’aye kwiteshi dia bulunda, na kibelo kibashitshilwe. 11 Kunyima kubafikile bangi basongwakashi kabidi’shi, Fumu, Fumu etushitwile. 12 Anka’ye bâlulwile’shi, Nenwamba eyendo’shi, Ntanenûku. 13 Biabia nutale mwanda wanushanûku su nguba su sa.

14 Mwanda wi bu muntu bayile ku angi mapia, baitanyine bafubi baye na bebalongele mono yaye. 15 Kwi muntu umune kubamupele’ye talente itano, kwi mungi ibidi, kwi mungi umune, kwi muntu oso bu bibadi mayele aye, na bayile ku lwendo. 16 Yawa namu batshile talente itano bakapane n’ayo bukidi, basungulwile yingi talente itano. 17 Anka biabia kabidi yawa batshile ibidi, basungulwile yingi ibidi. 18 Anka yawa batshile talente umune bakabundwile mu senga na bafile makuta a fumwaye.

19 Kunyima kwa kipindji kila kubafikile fumu a bafubi baba mu kubadika n’abo. 20 Yawa namu batshile talente itano bafikile na batwele yingi talente itano’shi, Fumu, bondongele talente itano ; talanga, ne musunge yimo talente n’ayo itano. 21 Fumwaye bamulungwile’shi, Bibuwa, mufubi e buwa a makokyela ; bodi na makokyela ku bintu bikoto, nankutulu kwiulu kwa bintu bingi ; twela mu mulô wa fumwobe. 22 Yawa kabidi batshile talente ibidi bafikile bambile’shi, Fumu, bondongele talente ibidi ; talanga, ne musunge yimo talente n’ayo ibidi. 23 Fumwaye bamulungwile’shi, Bibuwa, mufubi e buwa a makokyela ; bodi na makokyela ku bintu bikoto, nankutulu kwiulu kwa bintu bingi ; twela mu mulô wa fumwobe. 24 Na yawa kabidi batshile talente umune bafikile bambile’shi, Fumu nankûkile e muntu e’ bukopo, okula koshi mukune, n’okonga koshi mumine ; 25 na nandji na mô ; nakafile talente obe mu senga ; talanga, bwata kintu kiobe. 26 Fumwaye bamwalulwile’shi, mufubi mubi a elo, boukile’shi, nakula kwashi mukune, na nankonga kwashi mumine ; 27 biabia bodiakutuma makuta ande kwi bashintudi ba makuta, biandji mufikye nandjakwata makuta ande na tenteko yande. 28 Biabia kashai talente kwadi, numupe yawa ena talente ekumi. 29 Mwanda wanapebwe muntu oso bata, n’anekale na bintu bi bungi ; anka yawa e bisumanga anakashibwe sunga kintu kibata’ye. 30 Takûlai namu mufubi shimukite ku mufito wa pasha ; kwakwa kwanekale kudila na kukunya kwa meno.

31 Anka panafikye Mwana a Muntu na kilengo kiaye, na bangele be n’aye bungi bwabo, aye anashale ku lupunasulu lwa kilengo kiaye, 32 na maumbo oso anakongibwe ku mpala kwaye ; n’anebalamune bu abilamuna kalama mikoko kwi mbushi ; 33 n’anatule mikoko ku mboko yaye yibalume na mbushi ku mboko yibakashi. 34 Fumu anebambile namu be ku mboko yaye yibalume’shi, Fwai anwe babalumbuludibwe kwi Shami, nupiane bufumu bubenuloñamiswa mpa na kibangilo kia senga ; 35 mwanda unandji na sala na nubampele biâshi ; nandji na nyota na nubantomeshe ; nandji muntu abene na nubantweshe ; 36 na muswa, na nubamfwadikile ; nandji na busungu, na nubamfwile mu kuntala ; nandji mu shibo ya lukano, na nubafikile kwandji, 37 Na basha kalolo banamwalule’shi, Fumu, peni patubakumono’be opusha sala, na tubakudisha ; su na nyota na tubakutomesha ? 38 Na peni patubakumono muntu abene na tubakutwesha ; su na muswa, na tubakufwadika ? 39 Na peni patubakumono na busungu, su mu shibo ya lukano, na tubafiki kodi ? 40 Na Fumu anebalule’shi, Nenwamba eyendo’shi, Ku mwanda wanubakitshinine muntu umunenka biobio a banikye bande baba, sunga baba bakoto, nubankitshinine’mi biobio.

41 Kunyima anambe baba be ku mboko yibakashi’shi, Katukai kwandji, anwe balumbibwe, ku kalo ka nya nya, kabaloñamiswa diabolo na bangele baye ; 42 mwanda unandji na sala, n’anwe tanwibandishe ; nandji na nyota, na tanwibantomeshe ; 43 nandji muntu abene, na tanwibantweshe ; na muswa, na tanwibamfwadikye ; nandji na busungu na mu shibo ya lukano, na tanwibafikye kwandji. 44 N’abo banalule kabidi’shi, Fumu, peni patubakumono’be na sala, su nyota, su muntu abene su na muswa, su na busungu, su mu shibo ya lukano kushi tubakufubila ? 45 N’aye anebalule’shi, Nenwamba eyendo’shi, Mwanda wanubadi tanukitshina muntu umunenka biobio a bantu bakoto baba, nubadi tanunkitshina’mi biobio. 46 Na beniba banakatukye ku kukumba kwa nya nya, anka basha kalolo ku moyo wa nya nya.Chapitre 26

1 Na pabadi Yisu bapudisha milungwilo yoso yaiya, balungwile beyi baye’shi, 2 Anûku’shi, kunyima kwa mafuku abidi kwanekale Kikilo, na Mwana a Muntu anapanibwe ngi kupudikibwa ku nkulusu.

3 Penipapa pabekoñene batshite bakata na bakulu ba bantu ku lupopo lwa tshite mukata ababaitanyine’shi, Kayafa, 4 na babetentekyeshene binangu biabadiakukwata Yisu na bulamalama ngi kumwipa. 5 Anka babambile’shi, Kasha kwiteshi tala batula eunga kwi bantu.

6 Na pabadi Yisu tàdi ku Betani ku shibo ya Shimono sha kifwi, 7 pabafikile mukashi kwadi, ena mulangi wa, alabasta, wa mwimu wa mananasha wa mûlo ukata, na bapangwile kunundu kwa mutwe waye pabashalele’ye ku mesa. 8 Anka pabamwene beyi, babatatshile kwishimba’shi, Kukini kwîni kusumbula ? 9 Mwanda ubadiakwiudiswa ku mûlo, ngi kupebwa balanda. 10 Anka Yisu baukile bebalungwile’shi, Kukini anusanisha mukashi, mwanda ubankitshina’ye mukitshino wi buwa. 11 Mwanda wanwikala na balanda n’enu mafuku oso, anka tanwibekale n’ami nabene mafuku oso. 12 Pabapangula’ye mwimu’u ku mbidi yande, bakitshi biabia mwanda wa kishikilo kiande. 13 Nenwamba eyendo’shi, kwoso kwanalungudibwe mukandu wawa wi buwa ku bungi bwa senga, kwanâkudibwe kabidi mubakitshi mukashi yawa, kiebukilo ku mwanda waye.

14 Na muntu namu a ekumi na babidi, baitanyinwe’shi, Yudashi a Ishikaleoto, bayile kwi batshite bakata 15 na bambile’shi, Anwe anukyebe kumpa kini, n’ami nanenulubule’ye ? Na babamupwandjikishe makuta makumi asatu. 16 Mpa na kipindji kiakia pabakimbile’ye kiamwino ki buwa kia kumulubula.

17 Kwifuku namu dia kwibedi dia mampa ashi kiushilo, kubafikile beyi kwi Yisu eshi, Kwikuni kodidi tukuloñamishe kwa kudya Kikîlo ? 18 Na bambile’shi Ndai munda mwa lupata kwi winiyawa, numulungule’shi, Mulambukishi eshi, Kipindji kiande tàkidi pepi ; nandama Kikilo ku kibalo kiobe na beyi bande. 19 Na beyi babakitshine mubebambile Yisu, na babaloñamishe Kikilo. 20 Na pabayile bufuku, aye bashalele ku mesa n’ekumi na babidi. 21 Na pababadile, aye bambile’shi, Nenwamba eyendo’shi, muntu umune e n’enu anampane. 22 Na babadi na kiongwa ki bungi, na bababangile kumwipusha, ku muntu ku muntu’shi, N’ami, Fumu ?

23 Anka’ye balulwile’shi, Yawa asabika easa diaye n’ami mwilonga, ngi yawa ampana. 24 Mwana a Muntu ende eyendo bini bibabamufundjile ; anka mpè kwi muntu yawa anapanibwe Mwana a Muntu kwadi’ye ; bibuwa su muntu yawa tabadiakutandjibwa nya. 25 Na Yudashi bamupene, beyalwile’shi, N’ami, Labi ? Bamulungwile’shi, Boamba.

26 Pababadi tàbadi, Yisu batshile dimpa, batekyele, bedibale ; bapele beyi baye, bambile’shi, Atai, nudye ; diadia ngi mbidi yande. 27 Na batshile kipulu, batumbwile na bebapele’shi, Nutome bungi bwenu. 28 Mwanda wakidi mase ande ‘esambi dipya, akashibwe ku mitwe ya bantu bangi ku kulekyelwa kwa mabi. 29 Anka’mi nenulungula’shi, ntanatome bikuba’bi bia finyo kabidi nya, mpa na binobino mpa n’efuku diadia dianantome n’enu bipya ku bufumu bwa Shami.

30 Na pababadi babayimbi lono babatukile kwenda ku mwenge wa Olefe. 31 Yisu namu bebalungwile’shi, Anwe bosoboso nwanaponeshibwe ku bufuku buno ku mwanda wande. Mwanda ubafundjibwa’shi, Nanakupile kalama, na mikoko ya kibumbu yanapalakashibwe ; 32 anka panekale ne mubushibwe, nanenubadile ku Ngadile. 33 Na Pita bamwalulwile’shi, sunga bantu boso banaponeshibwe ku mwanda wobe, ami ntanaponeshibwe nya. 34 Yisu bamulungwile’shi, Nankwamba eyendo’shi, ku bufuku buno, kwibedi kushakusamine etombole konompele mashisa asatu. 35 Pita bamulungwile’shi, Sunga nafwa n’obe ntanakupele nya. Anka biabia bibambile bungi bwa beyi kabidi.

36 Na Yisu bafikile n’abo ku kibalo akitanyinibwa’shi, Ngetesemane, na balungwile beyi’shi, Nushale kuno bianende mu kuteka’kwa. 37 Na bafwishishe n’aye Pita na bana ba Sebede babidi, na babangile kupusha busungu kwishimba na kiongwa kikabe. 38 Na bebalungwile namu’shi, Eshimba diande dina busungu bwi bungi sunga bwa lufu ; nushale kuno, nwitalene n’ami. 39 Na bayile ku mpala kapindji, na bapone ku lukyebo lwaye, batekyele’shi, Shami, su ouku kukita biabia, onkishishe kipulu’ki ; anka kasha mwande mwankyebe, anka mobe mokyebe. 40 Na bafikile kwi beyi, na bebasañene mu tulo, na balungwile Pita’shi, Biabia, tanukamba kutala n’ami sa yimunenka ? 41 Nutale na nutekye, bianushakutwela mu kitompelo ; kikudi ki biya eyendo, anka musamba wi kubofula. 42 Na bayile diakabidi, batekyele’shi, Shami, su aki takinkidi kushi nekitomo, kifulo kiobe kikitshibwe. 43 Na bafikile n’ebasañana kabidi mu tulo mwanda ubadi meso abo bushito. 44 Na bebalekyele, bayile mu kuteka diakasatu, na bambile kabidi mayi eniâ. 45 Kunyima bafikile kwi beyi na bebalungwile’shi, Nulale tulo binobino, nwikishe kwikisha kwenu ; nutale sa yibesesela pepi, na Mwana a Muntu apanibwa ku masa a balwishe. 46 Ebwei, twende ; talanga, yawa ampana besesela pepi.

47 Na pabadi kiakula, talanga, Yudashi a ekumi na babidi, bafikile na kibumbu kikata n’aye na mpète na mitshi, babafu kwi batshite bakata na bakulu ba bantu. 48 N’aye namu bamupene, bebapele kilailo’shi, Yawa anamufifie, ngi’ye ; numukwate. 49 Na bafikile bukidi kwi Yisu’shi, Nakwimuna Labi ; na bamufifile. 50 Anka Yisu bamulungwile’shi, Aku, bofwila kini ? Na babafikile papa na babatentekyele Yisu masa abo na babamubambile. 51 Na talanga, muntu abo a bantu babadi na Yisu, bolwele easa na basomwene lupète lwaye, bakupile mufubi a tshite mukata, batshibile etwi diaye. 52 Yisu bamulungwile namu’shi, Alusha lupète lwobe ku mbalo yalo ; mwanda wanafwe ku lupète bantu boso abata lupète. 53 Obe opangisha’shi, Tanguku kwabila Shami binobino, antumina bangele bakile binunu ekumi na bibidi ? 54 Anamini mikanda y’Efile Mukulu yanafikishibwe, yibakula’shi, kwakwikala biabia ?

55 Ku sa yaiya kubambile Yisu bibumbu bia bantu’shi, Anwe nubafiki bu kulwa na ngifi na mpète na mitshi ngi kunkwata. Nashele mu tempelo kwifuku n’efuku mu kulambukisha, na nubadi tanunkwata. 56 Anka bintu bioso biabia bibafikile biakufikishibwa mikanda ya badimuni. Na beyi boso babamushiile papa na babasukile.

57 Abo namu bababambile Yisu babamufwishishe kwi Kayafa tshite mukata, kubekoñene bafundji ba mikanda na bakulu. 58 Na Pita bamulondele kula, mpa na ku shibo ya tshite mukata, na batwele mwamwa, bashalele na tupalai ngi kutala kusongo. 59 Na batshite bakata na bakulu na kakonge bungi bwako babakimbanga kitêlwilo kia kudimbila Yisu biabadiakumwipa. 60 Na tabasañene biabia, sunga badimbidishi bangi babafikile ku mpala. 61 Anka kunyima kubafikile badimbidishi babidi babambile’shi, Au eshi, Ami nauku kwipa tempelo ‘Efile Mukulu, na kumwibaka kabidi ku mafuku asatu.

62 Na tshite mukata baimene bamulungwile’shi, Twalula eyi ? Kini kia kiabakutêlulwila ? 63 Anka Yisu bauminine. Na tshite mukata bamwalulwile’shi, Nankutshipisha katshipo kwishina di’Efile Mukulu a Moyo’ shi, etulungule su obe e Kalestu, Mwana ‘Efile Mukulu ?

64 Yisu bamulungwile’shi, Boamba. Anka nenwamba’ shi, Kunyima nwanamone Mwana a Muntu mushale ku mboko yibalume ya bukome, afu pa makumbi ‘eulu. 65 Tshite mukata basanine namu bilamba biaye eshi, Bakâ Efile Mukulu, tukimbe bamo batêludi kukini ? talai, binobino nubapusha matuka. 66 Anwe anupangisha namini ? Na babalulwile’shi, Ena mpombo ya kufwa. 67 Na babamwele mata ku mpala aye na babamukupile bikoni, na bangi babamukupile mpi 68 eshi, Wetudimune obe Kalestu, nani yawa bakukupila ?

69 Na Pita badi mushale pasha mu lupopo, na songwakashi bafikile kwadi’shi, Obe kabidi bodi na Yisu a Ngadile. 70 Anka’ye bapele ku mpala a bantu boso’shi, Tanguku moamba. 71 Na pabayile’ye ku kitwelo, mungi bamumwene na balungwile bantu kwakwa’shi, Yawa muntu kabidi badi na Yisu a Nasalete. 72 Na bapele kabidi, na katshipo’shi, Tanguku muntu yawa. 73 Na kunyima kwa kapindji kapela, abo babaimene kwakwa babafikile mu kwamba Pita’shi, Obe ngi mukwabo eyendo, mwanda ubolesha mubwelelo wobe biabia. 74 Na babangile kulumba na kupenda’shi, Tanguku yawa muntu. N’etombole dibasamine bukidi. 75 Na Pita batentekyeshe eyi binangu dibambile Yisu’shi, Kwibedi kushasama etombole, obe onompele mashisa asatu. Na batukile pasha, na badile bikabe.Chapitre 27

1 Ku na mashikashika kubetentekyeshene binangu bungi bwa batshite bakata na bakulu ba bantu mwanda wa Yisu ngi kumwipa. 2 Na babamwanyine na babamufwishishe mu kumulubula kwi Ponteo Pilata, fumu.

3 Na Yudashi bamupene, pabamwene’ye bamweshibwa, baipailwe bufu, na balwishe makuta makumi asatu kwi batshite bakata na bakulu 4 eshi, Ne mulwishe, mwanda unampana mase ashi bubi. Anka’bo eshi, Biabia ngi mwanda wetu ? tala’be. 5 Na basumbwile makuta mu tempelo na bakatukile na bakepudikile nabene epolo.

6 Na batshite bakata babatshile makuta na babambile’shi, takupwandjikila na mwiya kwiaela munda mwa kitulo kia tempelo mwanda wadi mûlo wa mase. 7 Na babetentekyeshene binangu na babaule nao ebala dia mubumbi ngi kushika bantu babene mwamwa. 8 Ngi bibaitanyinibwa ebala diadia’shi, Ebala dia mase, mpa n’efuku dino. 9 Biabia bibafikiswe eyi dibakwilwe kwi Yelemia mudimuni’shi, Babatshile makuta makumi asatu, mûlo wa yawa batshibilwe mûlo, ababatshibile bana ba Isalele mûlo, 10 na babeyapene ku mutwe w’ebala dia mubumbi mubañambile Fumu.

11 Anka Yisu baimene ku mpala a fumu. Na fumu bamwipwishe’shi, Obe e fumu a bena Yuda su ? Na Yisu bamulungwile’shi, Boamba. 12 Na pabasongelwe’ye kwi batshite bakata na bakulu, bauminine nya. 13 Pilata namu bamwambile’shi, Topusha mwabatêlula bintu bingi ku mwanda wobe ? 14 Na badi tamwalula sunga eyi dimunenka, bibapule fumu kupula kwi bungi.

15 Na kwiteshi, fumu baubile na kulekyela bantu musungi umune, muntu oso ababakyebele. 16 Na penipapa pababadi na musungi ukata, eshina diaye, Balaba. 17 Biabia pababadi babekoñena, Pilata bebalungwile’shi, Anudidi namini ? nanenulekyele’ni su Balaba su Yisu aitanyinibwa’shi, Kalestu. 18 Mwanda ubaukile’ye mubabamulubwile ku mutwe wa kakonya.

19 Na pabashalele’ye ku lupuna lwa kîsambilo, pianaye bamutumine eyi’shi, Tokitanga kintu na yawa sha kalolo, mwanda unampusha busungu bwi bungi ku kilotwa kia tulo ku mutwe waye.

20 Anka batshite bakata na bakulu babakuminishe bibumbu batekye Balaba, baipe Yisu. 21 Na fumu bebalulwile’shi, Anudidi nenulekyele’ni a babidi baba ? Na babambile’shi, Balaba. 22 Pilata bebalungwile’shi, Abiabia nkite namini namu na Yisu aitanyinibwa’shi, Kalestu ? Babambile boso boso’shi, Aipaibwe ku nkulusu. 23 Na bambile’shi, Kukini ? Bakitshi bubi kini ? Anka babanyishishe kwaba’shi, Aipaibwe ku nkulusu.

24 Na pabamwene Pilata kwakula kwi bisumanga, anka eunga adifiki, batshile mema, na basulwile masa aye ku mpala a bantu’shi, Ami nabingi mwanda wa mase a sha kalolo yawa ; anwe nutale. 25 Na bantu boso babalulwile’shi, Mase aye ekale mwanda wetu na wa bana betu. 26 Na bebalekyele Balaba ; anka Yisu ngi abakupila’ye mukaba na bamulubwile mu kwipaibwa ku nkulusu.

27 Na masalai a fumu abafwishishe Yisu ku lupopo lwa fumu, na babamukongwele kibumbu kishima ; 28 na babamukashishe kilamba kiaye, na babamufwadikile ntwila ya mbidi ya mase. 29 Na babapombele kilongo kia meba, na babekitentekyele kunundu kwa mutwe waye, na kalenga kwiasa diaye dibalume ; na babakunamine manwi ku mpala aye, babamusengele’shi, Yamwa, Fumu a bena Yuda ! 30 Na babamwele mata, na babatshile kalenga babamukupile ku mutwe. 31 Na pababadi babamusenge babamukashishe ntwila, na babamufwadikile bilamba biaye na babamukatwishe kwenda mu kumupudika ku nkulusu.

32 Pababakatukile babasañene mwina Kulene, eshina diaye, Shimono ; yawa abababambile kibambo kia kwenda, biadiakutwala nkulusu aye. 33 Na pababadi babafiki ku kibalo akitanyinibwa’shi, Ngolongota, (kibwelelo kiao’shi, Kibalo kia kibâla), 34 babamupele finika a kutoma, musobe na sumini ; na pabasòle’ye bapele kutoma. 35 Na pababamupudikile ku nkulusu, babeyabishene bilamba biaye, babatele lubesa. 36 Babashalele namu, na babamutale papa. 37 Na babembeleshe kusongela kwaye kwiulu kwa mutwe waye ; eshi, AU E YISU, FUMU A BENA YUDA. 38 Penipapa pabapudikile n’aye bangifi babidi, mungi ku mboko yibalume na mungi ku mboko yibakashi.

39 Anka’bo babakilekile babamubiandwile, bakwete kusanisha mitwe yabo, 40 eshi, Obe aipa tempelo, amwibaka ku mafuku asatu, epashe obe nabene. Su obe e Mwana ‘Efile Mukulu, ika ku nkulusu. 41 Anka biabia kabidi, batshite bakata babamusengele, na bafundji ba mikanda na bakulu’shi, 42 Aye bapashishe bangi bantu, tauku kwipasha nabene. E Fumu a Isalele ; aikye binobino ku nkulusu, na twanamukumine. 43 Aye bakuminine Efile Mukulu ; amupashe binobino su amukyebe. Mwanda ubambile’ye’shi, Ami ne Mwana ‘Efile Mukulu. 44 Na bangifi kabidi babapudikilwe n’aye babamubiandwile eni mabiandubiandu.

45 Mpa na sa yakasamombo pabadi mufito ku bungi bwa mapia mpa na sa ya kitema. 46 Na po sa ya kitèma Yisu babile n’eyi dibukopo’shi, Ele, Ele, lama sabakatani ? kwi bu kwamba’shi, Efile Mukulu ande, Efile Mukulu ande, kukini kubonshidi ? 47 Na bangi babaimene papa, pababapushishe babambile’shi, Au aitanyina Ediya. 48 Na muntu badi n’abo bayile lubilo mu kwata supundji na bamuushishe finika, batule kusongo kwa lombia na bamutambikile ngi kutoma. 49 Na bangi eshi, Lekyela ; tutale su Ediya anafikye kumupasha.

50 Na Yisu babile kabidi n’eyi dibukopo, na balekyele kikudi kiaye. 51 Na talanga, mbwisha a lushiko a mu tempelo basanwinwe pankatshi mpa na kwiulu mpa na mûshi, na senga yibatshinkiswe, na mabwe abatanyinwe, 52 na bilele bibabulwilwe ; na mbidi yi bungi ya bena selele babadi balale tulo, yibabushiswe, 53 yibatukile mu bilele kunyima kwa kubuka kwaye, na babatwele mu lupata lwi selele, babamwekyele kwi bantu .bangi. 54 Anka kapalai ka masalai, n’abo babadi n’aye bakwete kulama Yisu, pababamwene kutshinka kwa senga, na bintu bibakitshikile, babatshine kwi bungi’shi, Eyendo, Au badi Mwana ‘Efile Mukulu.

55 Na kwakwa kubadi bakashi bangi bakwete kutala kulakula, babalondele Yisu ku Ngadile, babamufubile ; 56 kwakwa n’abo badi Madia a Mangadala, na Madia, nyina a Yakobo na Yosese, na nyina a bana ba Sebede.

57 Pabayile bufuku pabafikile mpeta a Adimatea, eshina diaye, Yosefe, badi mwiyi a Yisu kabidi nabene. 58 Aye bayile kwi Pilata, na batekyele mbidi ya Yisu. Na Pilata bambile’shi, yitambikibwe. 59 Na Yosefe batshile mbidi, beyipombele mbwisha yitoka ya selele, 60 na beyiladishe mu kilele kiaye kipya kibapokwele mu lubwebwe ; babungulwishe namu ebwe dikata ku kibelo kia kilele, na bakatukile. 61 Na Madia a Mangadala badi kwakwa na mungi Madia, bakwete kushala ku mpala a kilele.

62 Maloba namu, abadi nguba balondele kiloñamisho ki’eteshi, kubekoñene batshite bakata na baFadishi kwi Pilata 63 eshi, Atutentekyesha binangu, Mwanana, mubambile sha madimi yawa, pabadi kiatala’shi, Kunyima kwa mafuku asatu, ami nanabukye kabidi, 64 Biabia ela namu mwiya’shi, kilele kilamibwe mpa n’efuku diakasatu, tala beyi baye bafika mu kumwiba, na bamba bantu’shi, Babushibwa kwi bafwe ; na ludimbo lwa kunyima lwanakile ludimbo lwa kwibedi. 65 Na Pilata bebalungwile’shi, Anwe nwi na balami ; ndai nwikishikye kishikilo kienu kianûku kushika nko. 66 Na babakashikile kilele, na babele kabanda kwibwe na balami babadi n’abo.Chapitre 28

1 Ku bufuku namu bwa sabado, bitàbidi abikatuka nguba a Lubingo, kubafikile Madia a Mangadala na mungi Madia mu kutala kilele.

2 Na talanga, kubadi kutshinka kukata kwa senga, mwanda ubayikile mwangele a Fumu mwiulu, mu kubungulusha ebwe, na bashalele kunundu kwadio. 3 Lukyebo lwaye lubadi bu kabadibadi, na kilamba kiaye sô bu bukula bwa mpeshi. 4 Na ku mwanda wa mô waye kubasushile balami na babeyalwile bu bafwe.

5 Na mwangele beyalwile na balungwile bakashi’shi, Tanutshinanga’nwe, mwanda wanguku’shi, anukimbi Yisu baipailwe ku nkulusu. 6 Te kuno, mwanda ubabushibwa’ye mubambile’ye. Fwai nutale mbalo yibalele Fumu. 7 Na nwende bukidi nukalungule beyi baye’shi, mubushibwe kwi bafwe ; na talanga, ende ku mpala kwenu ku Ngadile kwanenumumone. Talai, ami nampu kwinulungula.

8 Na babatukile bukidi ku kilele na kususa na mulô ungi, na babayile lubilo mu kufwishisha beyi baye eyi. 9 Na talanga, Yisu bafumankene n’abo eshi, Nenwimuna ! Na babakamukwata ku ngao na babamwishingile. 10 Yisu namu bebalungwile’shi, Tanutshinanga ; nukalungule banikye bande’shi, bende ku Ngadile ; kwakwa ngi kwabanamone’mi.

11 Na pababayile, talanga, bangi balami babayile munda mwa lupata, na babalungwile batshite bakata bintu bioso bibakitshikile. 12 Na pababakumbene na bakulu na pababadi babetentekyeshene binangu, babapele masalai bwedi bukata bwa makuta, eshi, 13 Ambai’shi, beyi baye babafikile ku bufuku na babamwibi pabatudi’twe balale tulo. 14 Na su mwanda aufiki ku matwi a fumu, atwe, twanamukuminishe, na twanenukashishe’nwe mwanda woso. 15 Na babatshile makuta na babakitshine mubalangikiswe. Na mukandu wawa ubekilene kwi bena Yuda mpa na dino efuku.

16 Anka beyi ekumi na umune babayile ku Ngadile ku mwenge ubebalungwile Yisu. 17 Na pababamumwene babamwishingile ; anka bangi babefunyafunya. 18 Na Yisu bafikile kwabadi, na bebalungwile’shi, Bukome bwoso bubampebwa mwiulu na pa senga. 19 Biabia nwende nukalambukishe beyi kwi maumbo oso, nwibâmbikye kwishina dia Yaya, na dia Mwana, na dia Muwa-wi-selele ; 20 nwanebalambukishe balame bintu bioso biandji mwinulungule. Na talai, ami nekala n’enu mafuku oso, mpa na kusongo kwa kipwa.
AMAZING GRACE BIBLE INSTITUTE